xs
xsm
sm
md
lg

คสช.กำชับ ตร.- ทหาร ป้องปรามอาชญากรรม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 09.00 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้ย้ำถึงเจตนารมณ์ในแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่จะทำหน้าที่สร้างความสงบเรียบร้อยให้บ้านเมือง สร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ส่วนการปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าวของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละพื้นที่อาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์และวิธีการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสิ่งใดที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าไปคลี่คลายโดยทันที ซึ่งในห้วงต่อไปที่จะมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในหน่วยงานตามวาระของการรับราชการ ขอให้ทุกหน่วยสานต่อการปฏิบัติงานในทุกมิติ ทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับงานเร่งด่วนในขณะนี้คือการสนับสนุนนโยบายการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดำเนินการมาตั้งแต่แรก ขอให้ทุกส่วนงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเข้มแข็งทำทุกอย่างให้เกิดความโปร่งใส ในทุกโครงการ ในทุกการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและการป้องกันมิให้มีบุคคลในองค์กรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วย สำหรับในเรื่องการสร้างสังคมให้มีความปลอดภัย สุจริตชนได้รับการดูแล ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนั้น รองเลขาธิการคสช. ได้กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เข้มงวดในมาตรการป้องปรามไม่ให้มีการก่อคดีอาชญากรรม โดยให้มีการเฝ้าระวังในทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน รวมถึงการใช้เครื่องมือเสริมเพื่อเฝ้าระวัง อาทิ การบริหารจัดการกล้องวงจรปิดให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
ส่วนเรื่องการสร้างความรักสามัคคีและการเข้าใจอันดีในสังคมนั้น ยังคงให้ทุกส่วนใช้การพูดคุย ชี้แจงกับทุกกลุ่มทุกฝ่าย รับฟังปัญหาความเดือดร้อนในทุกด้าน เรื่องใดที่เป็นความเดือดร้อนในเชิงคุณภาพชีวิต ให้นำเข้าสู่กระบวนการของศูนย์ดำรงธรรม ส่วนเรื่องใดเป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงทางการเมืองให้แนะนำใช้ช่องทางแสดงความคิดเห็นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเปิดช่องทางไว้ ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่จะเกิดขึ้นตามโรดแมพ ได้อีกทางหนึ่ง
กำลังโหลดความคิดเห็น...