xs
xsm
sm
md
lg

ศาลปกครองเพิกถอนสัมปทานเหมืองแร่หินปูน หนองบัวลำภู ชี้คำสั่งอนุญาตไม่ชอบด้วย กม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

(แฟ้มภาพ)
ศาลปกครองอุดรธานี พิพากษาเพิกถอนสัมปทานเหมืองแร่หินปูน จ.หนองบัวลำภู ชี้ รมว.ทส. อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตให้เอกชนเข้าทำเหมืองแร่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่าลอยและป่านากลางไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันนี้ (14 มี.ค.) ศาลปกครองอุดรธานี มีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสืออนุญาตตามแบบ ปส.23 ลงวันที่ พ.ย. 2554 ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) อธิบดีกรมป่าไม้ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อนุญาตให้นายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ เข้าทำเหมืองแร่หินปูนอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสากรรมก่อสร่าง) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่าลอยและป่านากลาง ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เนื้อที่ 175ไร่ 3งาน 65 ตร.ว. กำหนดระยะ 10 ปี และเพิกถอนคำสั่งต่ออายุประทานบัตรที่ 27221/15393 ที่รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรม (รมว.อก.) และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ออกให้นายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ ประกอบกิจการเหมืองแร่หินปูนอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสากรรมก่อสร่าง) ในท้องที่ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ตามที่นายหนูชาย พลซา และพวกรวม 78 คน ซึ่งเป็นชาวบ้านใน ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ยื่นฟ้อง รมว.ทส. อธิบดีกรมป่าไม้ ผวจ.หนองบัวลำภู รมว.อก. และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ต่อศาลปกครองอุดรธานี ว่า ร่วมกันออกใบอนุญาตเข้าทำเหมืองแร่หินปูนอุตสาหกรรมชนิดหินปูน และต่ออายุประทานบัตรประกอบกิจการเหมืองแร่หินปูนอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่าลอยและป่านากลางท้องที่ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ขัดต่อระเบียบข้อบังคับการดูแลรักษาป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได พ.ศ. 2542 และขัดต่อระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 เป็นการละเมิดสิทธิชุมชน สร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่และประโยชน์สาธารณะ

ทั้งนี้ ศาลปกครองอุดรธานีให้เหตุผลว่า จากพยานหลักฐานรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า นายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ยื่นขอเข้าทำเหมืองแร่หินปูนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่าลอย และป่านากลางท้องที่ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548 กำหนด ว่า พื้นที่ที่จะอนุญาตได้ต้องไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานชี้ชัดว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟได้มีการประชุมอนุญาตให้นายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ เข้าทำประโยชน์เพื่อกิจการเหมืองแร่หินปูนในพื้นที่จริง ดังนั้น การที่ รมว.ทส. อธิบดีกรมป่าไม้ ผวจ.หนองบัวลำภู รมว.อก. และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ต่อศาลปกครองอุดรธานี ว่า ร่วมกันออกใบอนุญาตเข้าทำเหมืองแร่หินปูนอุตสาหกรรมชนิดหินปูน และต่ออายุประทานบัตรประกอบกิจการเหมืองแร่หินปูนอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่าลอยและป่านากลางท้องที่ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย


กำลังโหลดความคิดเห็น