xs
xsm
sm
md
lg

มท.ดัน “ตลาดประชารัฐ” ขึ้นห้างหรูต่างจังหวัด สั่ง วธ.จังหวัด สวม 63 ถนนสายวัฒนธรรม ร่วมโครงการฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


มหาดไทย ดัน “ตลาดประชารัฐ” ขึ้นห้างหรูต่างจังหวัด ขยายพื้นที่ 96 สาขา Modern Trade ชื่อดัง หวังช่วยผู้ค้าที่ลงทะเบียนกว่า 1.2 แสนราย ที่ยังไม่มีพื้นที่จำหน่าย ประสานผู้ว่าฯ-สาธารณสุขจังหวัด ตรวจอนามัย สิ่งแวดล้อม และด้านอาหารปลอดภัย พร้อมสั่ง วธ.จังหวัด ศึกษาสวม “ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม” 63 แห่งทั่วประเทศ เป็น “ตลาดประชารัฐ”

วันนี้ (1 มี.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายเฉลิม พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 โดยให้ผู้ว่าฯ 77 จังหวัด ดำเนินการประสานกับสาขาของห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อขยายพื้นที่ตลาดประชารัฐ “Modern Trade” ให้กับผู้ประกอบการที่ยังไม่มีพื้นที่ขาย หลังจากล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศมากกว่า 120,000 ราย

สำหรับห้างสรรพสินค้าอื่นๆ ขอให้จังหวัดพิจารณาประสานโดยตรงกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ในพื้นที่เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ห้างสรรพสินค้า Modern Trade ที่เข้าร่วมตลาดประชารัฐ ใน 94 สาขา ประกอบด้วย ในพื้นที่กรุงเทพฯ 12 สาขา และภูมิภาค 82 สาขา นอกจากนี้ ยังสั่งการให้จังหวัดประสานกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการตรวจมาตรฐานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม และด้านอาหารปลอดภัย โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บูรณาการการทำงานสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการร่วมกับจังหวัด

ทั้งนี้ ยังให้ประสานกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่กำหนดเนื้อหาหลักสูตรให้ครอบคลุมลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) อย่างต่อเนื่อง และนำแนวคิดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหรือหมู่บ้านท่องเที่ยว โอทอป ของกรมการท่องเที่ยว มาปรับใช้กับการส่งเสริมตลาดประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยว และให้พิจารณาให้งบประมาณจากหน่วยงานดังกล่าว รวมถึงให้วัฒนธรรมจังหวัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการเกิดตลาดประชารัฐวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ให้ครบ 63 แห่งในปีงบประมาณ 2561 เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่มีพื้นที่ขาย

ท้ายสุด สั่งการให้ผู้ว่าฯ ดำเนินการแจ้งผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ ของแต่ตลาดทำการประเมินมาตรฐานตลาดประชารัฐตามแนวทางที่กระทวงมหาดไทยกำหนด

มีรายงานว่า สำหรับถนนสายวัฒนธรรม ที่จะเข้าร่วม โครงการตลาดประชารัฐ ได้ผ่านการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดนโยบายรัฐบาลที่นำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้ ประกอบไปด้วย 1. ถนนสายวัฒนธรรม ย้อนรอยวีถีชีวิตชุมชน ตำบลนครขุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร 2. ถนนสายวัฒนธรรมมรดกเมืองชากังราว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 3. ถนนสายวัฒนธรรมช่วงวัฒนธรรมเชียงราย ลานหน้าสวนตุงและโคม อำเภอเมืองเชียงราย 4. ถนนสายวัฒนธรรม สันโค้งน้อย ถนนคนม่วน ลานหน้าวัดเชตุพน ถนนสันโค้งน้อย อำเภอเมืองเชียงราย 5. ถนนสายวัฒนธรรมล้านนาวัดเกตุที่มีชีวิต ถนนเจริญราษฎร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่

6. ถนนสายวัฒนธรรมกาดค้าตง หมู่ 6 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 7. ถนนสายวัฒนธรรมเมืองสี่แคว ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ 8. ถนนสายวัฒนธรรมวัดนาหลวง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 9. ถนนสายวัฒนธรรมย่านเก่าวังกรด ตลาดเก่าวังกรด สถานืรถไฟวังกรด ตำบลวังกรด อำเภอเมืองพิจิตร 10. ถนนสายวัฒนธรรมกาดกองเก่า กาดพงษ์สุนันท์ และถนนพระนอน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ 11. ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน้าวัด,จองคำพระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

12. ถนนสายวัฒนธรรมท่ามะโอ ถนนวังเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง 13. ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย วัดหลวงพ่อศิลา ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 14. ถนนสายวัฒนธรรมตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 15. ถนนสายวัฒนธรรมตำบลธานี วิถีชุมชน คนโข๋ทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย 16. ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 17. ถนนสายวัฒนธรรม “ถนนคนเดนปากแพรก” ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี

18. ถนนสายวัฒนธรรมตะลัคเกียะไชน่าทาวน์ ย่านเก่าตลาดน้อย แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 19. ถนนสายวัฒนธรรมตลาดเขื่อนเจ้าพระยา บริเวณทิศใต้ของสันเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท 20. ถนนสายวัฒนธรรม สู้คึก คึกคัก ถนนสู้คึกก้องเกียรติ-ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 21. ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าปราณบุรี ชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22. ถนนสายวัฒนธรรมตลาดโก้งโค้ง บานแสงโสม ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23. ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนถนนคลองกระแชงและชุมชนตลาดริมน้ำ เทศบาลเมืองเพชรบุรี 24. ถนนสายวัฒนธรรมตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทยย้อนยุคจอมบึง วัดวาปีสุทธาวาส อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 25. ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมวัดอ้มพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี 26. ถนนสายวัฒนธรรมขัยพัฒนานุรักษ์ มูลนิธิอัมพวาขัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 27. ถนนสายวัฒนธรรม ถนนคนเติน ร.ศ. 130 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี 28. ถนนสายวัฒนธรรมย้อนรอยวิถีชีวิตชนคนอ่างทอง ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง

29. ถนนสายวัฒนธรรม ถนนสั้น ตำนานยาว ตรอกโรงยา ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี 30. ถนนสายวัฒนธรรมบ้านซากแง้ว (ตลาดจีนโบราณ) ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 31. ถนนสายวัฒนธรรม "ชุมชนประมงพื้นบ้าน"หมู่ 4 บางเสร่ ถนนเลียบขายทะเล ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 32. ถนนสายวัฒนธรรม วัฒนธรรมถิ่น สายน้ำลำคลอง ย้อนอดีต วิถีไทพวนปากพลี ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝังคลอง และคลองท่าแดง ตำบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก 33. ถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดน้ำ 4 ภาษา"ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

34. ถนนสายวัฒนธรรม “ประแส สร้างสุข” ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 35. ถนนสายวัฒนธรรมอาทิตย์ประดิษฐ์ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 36. ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดระยอง (ถนนเล่าขานตำนานเมืองเก่าระยอง) ถนนยมจีนดา ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง 37. ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดระยอง (ถนนคนเดินสามย่าน) ชุมชนสุนทรโวหาร ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 38. ถนนสายวัฒนธรรมตลาดโบราณ 100 ปี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

39. ถนนสายวัฒนธรรม “วัดนครธรรม,, ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 40. ถนนสายวัฒนธรรมตลาดท่าพระ 100 ปี บ้านตลาดท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น 41. ถนนสายไหมบ้านเขว้า หมู่ที่ 14 ถนนบูรพาขัย ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 42. ถนนสายวัฒนธรรมจอมพลหัวมังกร เทศบาลนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 43. ถนนสายวัฒนธรรมถมหมืด ถมมอ Street ถนนณรงค์ตำรีและถนนสิบสหการ จังหวัดบุรีรัมย์

44. ถนนสายวัฒนธรรมถนนข้าวเม่ารีมโขง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบงกาฬ 45. ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดต้องชม พันปี จำปาศรีนคร พระบรมธาตุนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 46. ถนนสายวัฒนธรรมเลาะเลย ดูวิถีไทยเลย ถนนเจริญรัฐ จังหวัดเลย 47. ถนนสายวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม ถนนเรืองสวัสดิ์ อำเภอเมืองสกลนคร 48. ถนนสายวัฒนธรรมประชารัฐวัฒนธรรมถนนคนเดิน ถนนข้างที่ว่าการอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 49. ถนนสายวัฒนธรรมท่าเสด็จ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

50. ถนนสายวัฒนธรรมศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 51. ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ลานด้านหน้า ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ 52. ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 53. ถนนสายวัฒนธรรม ถนนกำแพงประวัติศาสตร์ ตำบลปากป้า อำเภอเมืองกระบี่ 54. ถนนสายวัฒนธรรม หลาดใด้เคี่ยม บ้านปากน้ำละแม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภอละนม จังหวัดชุมพร 55. ถนนสายวัฒนธรรมหน้าพระธาตุ หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

56. ถนนสายวัฒนธรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ถนนราชตำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 57. ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วปา ถนนศรีตะกั่วปา ตำบลตะกั่วปา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 58. ถนนสายวัฒนธรรมตลาดชมเล บ้านบางพัฒนา หมู่ 8 บ้านบางพัฒนา ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา 59. ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ย่านเมืองเก่ากะทู้ จังหวัดภูเก็ต ถนนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 60. ถนนสายวัฒนธรรมถนนคนเดินสายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม บ้านย่าจัน-ย่ามุก บ้านเคียน ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 61. ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง 62. ถนนสายวัฒนธรรมเขาโต๊ะพญาวัง สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง จังหวัดสตูล และ 63. ถนนสายวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา ถนนนครนอก ถนนจะนะ ตำบลปอยาง อำเภอเมืองสงขลา


กำลังโหลดความคิดเห็น...