xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงพาณิชย์เร่งเปิดตลาดต้องชมแห่งที่ 3 นาสารลานคนเดิน สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สุราษฎร์ธานี- กระทรวงพาณิชย์ เร่งเดินหน้าเปิดตลาดต้องชม นาสารลานคนเดิน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชน ส่งเสริมตลาดประชารัฐ หวังต่อยอดการค้าการขายสู่การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สนองนโยบายนายกฯ ตู่
วันนี้ (26 ก.พ) น.ส.รัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านาสาร เปิดตลาดประชารัฐต้องชมภายใต้ชื่อ “ตลาดนาสารลานคนเดิน” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค และเป็นการขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล

เพื่อพัฒนา หรือยกระดับตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตรกร หัตถกรรม ศิลปะ OTOPs และสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชนที่ผลิตโดยเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs และคนในชุมชน หรือพื้นที่ใกล้เคียง และส่งเสริมเป็นตลาดต้องชมที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีการจำหน่ายสินค้าที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม โปร่งใส มีการติดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี ตามเอกลักษณ์พาณิชย์ควบคู่กับการรักษาศิลปวัฒนธรรม และชูอัตลักษณ์ ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชน

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวว่า ได้คัดเลือกตลาดชุมชนเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ของจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2561 คือ “ตลาดประชารัฐต้องชม นาสารลานคนเดิน” ตั้งอยู่บริเวณถนนชลประทานเหนือ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นช่องทางในการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม และสินค้า OTOP ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรในชุมชนที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น กระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชน

โดยใช้การบริโภคภายในพื้นที่ และชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ควบคู่กับการสืบสานเอกลักษณ์ชุมชน และตลาดอัตลักษณ์เชิงพาณิชย์ อีกทั้งอำเภอบ้านนาสาร เป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยที่สุด โดยเฉพาะเงาะโรงเรียน ทุเรียน มังคุด และสละ เนื่องจากพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร มีแร่ยิปซัมใต้ผิวดินจำนวนมากซึ่งมีผลทำให้ผลไม้ที่ออกจากอำเภอบ้านนาสาร มีรสชาติที่หอม หวาน กรอบ ร่อน จึงเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศ และต่างประเทศ

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...