xs
xsm
sm
md
lg

2 เดือน! ผู้ค้าแห่สละสิทธิ์ “ตลาดประชารัฐ” 4.9 พันราย เหตุ “ขายไม่ได้จริง แผงค้าซ้ำซ้อน” เฉพาะ “ตลาดคนไทยยิ้มได้” ชิ่ง 1.1 พันราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


2 เดือน! ผู้ค้าแห่สละสิทธิ์ “ตลาดประชารัฐ” นโยบายสุดเจ๋ง “มหาดไทย” แล้ว 4,982 ราย ให้เหตุผลไม่สามารถค้าขายได้จริง-สินค้าแผงค้าซ้ำซ้อนจำนวนมาก เผยเฉพาะ “ตลาดคนไทยยิ้มได้” สละสิทธิ์ 1,134 ราย ตลาดท้องถิ่นสุขใจ สละสิทธิ์ 1,560 ราย พื้นที่ กทม.สละสิทธิ์ 363 ราย หลังประเมินล่าสุดผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในระดับซี เตรียมจ้าง “สถาบันศศินทร์” ทำแบบประเมินผู้ขายทุก 10 วัน สำรวจผู้ซื้อทุกเดือน

วันนี้ (7 ก.พ.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายเลขานุการโครงการตลาดประชารัฐ นโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานผลการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ 10 ประเภททั่วประเทศ (ข้อมูล 1 ก.พ. 2561) พบว่า มีผู้สนใจลงทะเบียนทั่วประเทศแล้ว 120,716 ราย แต่กลับมีผู้สละสิทธิ์แล้ว 4,982 ราย ซึ่งผู้สละสิทธิ์ให้เหตุผลว่า “เนื่องจากตลาดประชารัฐในพื้นที่ไม่สามารถค้าขายได้จริง และสินคาที่ผู้สละสิทธิ์จำหน่าย กลับมีสินค้าที่พบว่าซ้ำซ้อนกันหรือมีแผงขายอยู่แล้วจำนวนมาก ทำให้ผู้ลงทะเบียนเหลือ 115,767 ราย ในปัจจุบัน โดยผู้ค้ามีพื้นที่ตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า 94,250 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.14 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ขณะที่อีกว่า 21,517 ราย ยังคงต้องรอว่าจะมีพื้นที่ตลาดเพื่อทำการค้าขายหรือไม่”

ทั้งนี้จำนวนผู้ที่สละสิทธิ์ 4,982 ราย หรือ 4.10% จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด เกิดขึ้นระหว่างเดือนธ.ค. 2560- ม.ค. 2561 ตั้งแต่รัฐบาลเปิดโครงการเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมา

โดยแยกเป็น ภาคเหนือ ที่สละสิทธิ์ 761 ราย ภาคกลาง 1,000 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,085 ราย ภาคตะวันออก 463 ราย ภาคใต้ 637 ราย และภาคใต้ชายแดน 3 ราย และแยกเป็นผู้สละสิทธิ์ประเภท ตลาดประชารัฐ กรีน-มาร์เก็ต 169 ราย ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 1,134 ราย ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 1,560 ราย ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข 369 ราย ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 205 ราย ตลาดประชารัฐโมเดลเทรด 447 ราย ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชนของ ธ.ก.ส.393 ราย ตลาดประชารัฐต้องชม 539 ราย ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 170 ราย ส่วนตลาดเคหะประชารัฐ ไม่มีผู้สละสิทธิ์

“เฉพาะ กทม.สละสิทธิ์ 363 ราย ภูเก็ต 68 ราย ชลบุรี 58 ราย และนนทบุรี 51 ราย”

มีรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยขยายพื้นที่การทำ “ตลาดประชารัฐ” โดยได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการที่สำนักงบประมาณปี 2561-2562 วงเงิน 562 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นการขยายพื้นที่ตลาดประชารัฐที่มีอยู่เดิม หรืออาจจะเพิ่มพื้นที่ใหม่ โดยกำหนดไว้ทั้งหมด 6,447 แห่ง

นอกจากนี้ยังได้รับงบเพิ่มเติม ปี 2561 วงเงิน 34,500 บาท เพื่อสงเสริมตลาดประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยว ของแต่ละจังหวัด โดยพบว่า มีการเสนอเข้ามา 372 แห่ง

เมื่อกลางเดือน ม.ค. 61 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เร่งขับเคลื่อนตามแนวทางโครงการตลาดประชารัฐ ระยะที่ 2 ภายหลังได้สรรหาผู้ประกอบการลงพื้นที่ตลาดประชารัฐทั่วประเทศ และแต่งตั้งผู้บริหารการตลาด (CMO) เพื่อจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังมีผลประเมินล่าสุด โครงการตลาดประชารัฐ 6,520 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2560 ทั่วประเทศผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ อยู่ในระดับ C เท่านั้น

“จากการประเมินผู้ประกอบการ ในระดับเอ 30,789 ราย เป็นผู้มีความพร้อม ระดับบี 49,989 ราย และระดับซี 34,050 ราย ซึ่งถือเป็นผู้ประอบการที่ไม่มีประสบการณ์”

ทั้งนี้ ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้ว่าจ้างสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผู้ชาย และติดตามข้อมูลในทุกๆ 10 วัน และสำรวจผู้ซื้อทุกๆ เดือน
กำลังโหลดความคิดเห็น...