xs
xsm
sm
md
lg

“หมวดเจี๊ยบ” โวย “บิ๊กตู่” ออกคำสั่งคุมสื่อ จี้ยกเลิก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต
อดีตรองโฆษก พท.ตามฟอร์ม โพสต์ประณาม “ประยุทธ์” ออกคำสั่งคุมสื่อ ระบุผิดหลักนิติธรรม ขัดหลักสิทธิมนุษชน ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ส่อถูกครหาช้ำประชามติ เรียกร้องยกเลิกคำสั่ง

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต อดีตรองโฆษกรัฐบาล ได่โพสต์ข้อความลงในเพจส่วนตัว “หมวดเจี๊ยบ สุณิสา เลิศภควัต” โดยระบุว่า ขอประณาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ออกคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 41 /2259 ให้อำนาจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการควบคุมสื่อดังกล่าวเพราะเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน และขอเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวทันที เพราะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบธรรม 4 ประการ คือ 1. วิธีการออกคำสั่งไม่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม เพราะเป็นการออกคำสั่งโดยคนคนเดียว ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองจากทุกภาคส่วน ทั้งๆ ที่เรื่องนี้เป็นประเด็นสาธารณะและส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของสังคมส่วนรวม

2. เนื้อหาของคำสั่งขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ โดยที่สื่อมวลชน คือ กลไกหลัก ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสะท้อนความเห็นของประชาชนกลับไปยังรัฐบาล เพื่อให้มีการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาการทางการเมืองของประเทศ ดังนั้น การปิดกั้นการทำงานของสื่อมวลชนจึงเป็นการปิดกั้นการรับรู้ความจริงของประชาชน ถ้าสื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพ ย่อมหมายถึงประชาชนก็ไม่มีเสรีภาพด้วยเช่นกัน

3. ขัดต่อหลักความรับผิดชอบและอาจมีการใช้อำนาจตามอำเภอใจ เพราะคำสั่งดังกล่าวคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องให้ไม่ต้องรับผิดใดๆ ทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัยจากการใช้อำนาจระงับการออกอากาศหรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งการใช้ดุลพินิจโดยอ้างเพียงความสุจริตเป็นสิ่งที่พิสูจน์ยาก และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นรัฐต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแทนเจ้าหน้าที่ และ 4. การออกคำสั่งดังกล่าวในช่วงก่อนออกเสียงประชามติ อาจทำให้เกิดข้อครหาว่าเป็นการชี้นำประชามติอย่างหนึ่งหรือไม่ เนื่องจากความรุนแรงของโทษอาจทำให้สื่อมวลชนไม่กล้านำเสนอข้อมูลด้านลบของร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการลงคะแนนของประชาชนในการออกเสียงประชามติ คำสั่งอัปยศเช่นนี้มีไว้เพื่อบีบคอสื่อมวลชนใช่หรือไม่

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ต้องสำนึกไว้ให้หนักๆ ว่าอำนาจที่ท่านยึดไปจากประชาชนนั้นมีไว้เพื่อทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง และท่านไม่ควรใช้อำนาจนั้นเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ มีแต่พวกเผด็จการเท่านั้นที่ชอบปิดหูปิดตาประชาชน เนื่องจากกลัวความจริง


กำลังโหลดความคิดเห็น...