xs
xsm
sm
md
lg

ศาล รธน.จัดอภิปรายร่างฯ พร้อมใจชมเด่นปราบโกง “ชวน” แนะ รธน.ควรพัฒนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
ศาลรัฐธรรมนูญจัดอภิปรายร่าง รธน. “ชัยสิทธิ์” ยกรธน.เน้นวินัยการเงิน ให้ 3 องค์กรถกมีมติระงับประชานิยมทำเสียหาย กันซ้ำรอยจำนำข้าว “เจษฎ์” เห็นใจ กรธ. คนมอง รธน.ยาวิเศษแก้ได้หมด ชี้ร่างไม่อิสระ “ชวน” แนะ รธน.ควรก้าวหน้า ย้ำละเมิดบทบัญญัติคือปัญหา ชี้ รธน.ไม่ได้เขียนให้ปราบโกง ต้องกำหนดบทบาทองค์กรกลไกให้มีประสิทธิภาพ “บรรเจิด” ยก รธน.เด่นปราบโกง มีจุดเด่น-อ่อน ร่างนี้ให้ความหวัง ปชช.

วันนี้ (3 เม.ย.) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้จัดการอภิปรายในหัวข้อ “ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้อะไรกับประเทศชาติและประชาชน” เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 18 ปี โดยมีผู้ร่วมอภิปรายคือ นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายเจษฎ์ โทณะวณิก อดีตคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และนายบรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยนายชัยสิทธิ์ระบุว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังและการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีการบัญญัติให้มีการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน 240 วัน หากทำไม่เสร็จก็จะทำให้ข้าราชการผู้เกี่ยวข้องพ้นจากตำแหน่ง เมื่อร่างเสร็จแล้วก็จะต้องเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.) พิจารณาภายใน 60 วัน ทั้งนี้ ในร่างรัฐธรรมนูญนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 8 มาตรา ซึ่งมาตราที่สำคัญที่สุด คือ การให้อำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ร่วมกันระหว่าง กกต.และ ป.ป.ช.ประชุมเพื่อมีมติร่วมกันเพื่อใช้อำนาจระงับยับยั้งการดำเนินการโครงการประชานิยมที่สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศ แล้วส่งมติดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา เพื่อให้มีการดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นข้อเสนอของทาง คตง.ที่ได้เสนอต่อทาง กรธ. เนื่องจากประสบการณ์ในอดีตที่ทาง คตง.ได้มีหนังสือเตือนในการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าว และปัญหาการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่มีปัญหาจนไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบความเสียหายจำนวน 3 พันล้านบาทได้

นายเจษฎ์ระบุว่า ตนเห็นใจผู้ร่างรัฐธรรมนูญในประเทศไทย เพราะทุกคนมองว่าเป็นยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติได้ทั้งหมด ทั้งนี้ กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ กรธ. ไม่มีความเป็นอิสระในการยกร่าง เนื่องจากว่ามีกรอบมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เป็นแนวทางในการร่าง และบรรดาแม่น้ำ 5 สายต่างก็มีอิทธิพลที่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญได้ อีกทั้งที่ผ่านมารัฐธรรมนูญหลายฉบับก็มีความปรารถนาดีต่อบ้านเมือง โดยหวังว่าจะแก้ปัญหาทางการเมืองในอดีต แต่ทั้งหมดก็นำไปสู่การเกิดการยึดอำนาจ ดังนั้น ตนหวังว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีทางออกให้กับบ้านเมืองและมีแนวทางการปฏิรูปตามปณิธานของผู้ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศ

นายชวนกล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูนฉบับนี้ไม่ได้ก้าวหน้ากว่าร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาซึ่งตนก็เห็นใจผู้ร่าง เพราะรู้ว่าผู้ร่างมาจากไหนและต้องทำบางอย่าง แต่ถ้าเราเชื่อมั่นระบบประชาธิปไตย เพราะเป็นหลักการที่เราตัดสินใจมาแล้ว และมีการพัฒนามาตลอด ถึงแม้เราต้องหยุดชะงักไปเล็กน้อย แต่เดินหน้าต่อก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าถอยหลังตนก็ไม่เห็นด้วย แต่อย่างไรก็ตาม มองว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่ใช่เหตุของปัญหาบ้านเมือง แต่เกิดจากการละเมิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของผู้ปฏิบัติผู้ใช้กฎหมาย ดังนั้นเราจะต้องยึดหลักนิติธรรมและการปกครองระบบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ควรเป็นระบบอื่น ทั้งนี้แม้การร่างรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ดี แต่รัฐธรรมนูญไม่ใช่กฎหมายที่จะร่างมาเพื่อปราบคอร์รัปชัน แต่แท้จริงแล้วรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนให้ปราบคอร์รัปชัน เพราะรัฐธรรมนูญต้องกำหนดหน้าที่ บทบาท องค์กรที่เป็นกลไกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจะแต่งตั้งหรือเลือกตั้งนั้นได้ทั้งคนดีและคนไม่ดี เพราะแม้จะเลือกตั้งก็อาจมีการซื้อเสียงเข้ามาแต่คนที่แต่งตั้งเข้ามาก็มีปัญหาเลือกปฏิบัติ แต่เราจะหนีจากการเลือกตั้งไม่ได้

สุดท้ายนายบรรเจิดกล่าวตอนหนึ่งว่า ร่างรัฐธรรมนูญมีจุดเด่นเรื่องมาตรการป้องกันและการปราบทุจริต มีการวางกลไกลแก้ปัญหาเพื่อเป็นทางออกของประเทศ มีการวงกลไกเรื่องรักษาวินัยการเงินการคลัง และมีการวางหลักเกณฑ์ปฏิรูป ส่วนประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลเพราะเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ อาทิ เรื่องการเลือกตั้งที่ใช้บัตรใบเดียว ที่มีความกังวลเรื่องการซื้อเสียง ความเป็นกลางเรื่องการนับคะแนนและผลของการนับคะแนน และระบบการได้มาของ ส.ว.ที่เป็นการเลือกกันเองก็เป็นระบบใหม่ และมีความกังวลว่าอาจจะนำไปสู่การล็อกกันได้ และประเด็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่มีการวางกลไกการแก้ไขไว้ยากมาก แต่อย่างไรก็ตาม ร่างรัฐธรรมนูญอาจจะมีทั้งจุดเด่นและจุดอ่อนหลายประการ หากมีการใช้อาจจะมีการปรับแก้จุดอ่อนได้ ทั้งนี้คิดว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ความหวังกับประชาชน อย่างน้อยในวันลงประชามติประชาชนก็จะเลือกว่าบ้านเมืองจะเดินหน้าไปอย่างไร


กำลังโหลดความคิดเห็น...