xs
xsm
sm
md
lg

"เจษฏ์"ชี้กรธ.ไร้อิสระ ร่างรธน.ตามใบสั่งแม่น้ำ5สาย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วานนี้ (3 เม.ย.) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ศาลรัฐธรรมนูญได้จัดการอภิปรายในหัวข้อ"ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้อะไรกับประเทศชาติและประชาชน" เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญ ครบรอบ 18 ปี โดยมีผู้ร่วมอภิปราย คือ นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายเจษฏ์ โทณะวณิก อดีตคณะกรรมาธิการ ร่างรัฐธรรมนูญ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และนายบรรเจิด สิงคเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นายชัยสิทธิ์ กล่าวว่า ร่างรธน.ฉบับนี้ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง และการตรวจเงินแผ่นดินโดยมีการบัญญัติให้มีการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน 240 วัน หากทำไม่เสร็จ ก็จะทำให้ข้าราชการผู้เกี่ยวข้องพ้นจากตำแหน่ง เมื่อร่างเสร็จแล้ว ก็จะต้องเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.) พิจารณาภายใน 60 วัน
ทั้งนี้ในร่างรัฐธรรมนูญนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 8 มาตรา ซึ่งมาตราที่สำคัญที่สุด คือ การให้อำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)ร่วมกันระหว่าง กกต. และป.ป.ช. ประชุมเพื่อมีมติร่วมกัน เพื่อใช้อำนาจระงับยับยั้ง การดำเนินการโครงการประชานิยม ที่สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศ แล้วส่งมติดังกล่าวไปยังครม. และรัฐสภา เพื่อให้มีการดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นข้อเสนอของทางคตง. ที่ได้เสนอต่อ กรธ. เนื่องจากประสบการณ์ในอดีต ที่ทางคตง.ได้มีหนังสือเตือน ในการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าว และปัญหาการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 ก.พ.57 ที่มีปัญหา จนไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบความเสียหายจำนวน 3 พันล้านบาทได้
ด้านนายเจษฏ์ ระบุว่า ตนเห็นใจผู้ร่างรธน.ในประเทศไทย เพราะทุกคนมองว่าเป็นยาวิเศษ ที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติได้ทั้งหมด ทั้งนี้ กระบวนการร่างรธน. ทั้งของคณะกรรมาธิการยกร่างฯ และ กรธ. ไม่มีความเป็นอิสระในการยกร่าง เนื่องจากว่ามีกรอบมาตรา 35 ของรธน. (ชั่วคราว) 2557 เป็นแนวทางในการร่าง และบรรดาแม่น้ำ 5 สาย ต่างก็มีอิทธิพล ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาร่างรธน.ได้ อีกทั้ง ที่ผ่านมารธน.หลายฉบับ ก็มีความปรารถนาดีต่อบ้านเมือง โดยหวังว่าจะแก้ปัญหาทางการเมืองในอดีต แต่ทั้งหมดก็นำไปสู่การเกิดการยึดอำนาจ ดังนั้นตนหวังว่า ร่าง รธน.ฉบับนี้ จะมีทางออกให้กับบ้านเมือง และมีแนวทางการปฏิรูปตามปณิธานของผู้ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศ
นายชวน กล่าวว่า ร่างรธน.ฉบับนี้ ไม่ได้ก้าวหน้ากว่ารธน. ที่ผ่านมา ซึ่งตนก็เห็นใจผู้ร่าง เพราะรู้ว่าผู้ร่างมาจากไหน และต้องทำบางอย่าง แต่ถ้าเราเชื่อมั่นระบบประชาธิปไตย เพราะเป็นหลักการที่เราตัดสินใจมาแล้ว และมีการพัฒนามาตลอด ถึงแม้เราต้องหยุดชะงักไปเล็กน้อย แต่เดินหน้าต่อ ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าถอยหลัง ตนก็ไม่เห็นด้วย
อย่างไรก็ตามมองว่า บทบัญญัติของรธน. ไม่ใช่เหตุของปัญหาบ้านเมือง แต่เกิดจากการละเมิดบทบัญญัติรธน. ของผู้ปฏิบัติ ผู้ใช้กฎหมาย ดังนั้นเราจะต้องยึดหลักนิติธรรม และการปกครองระบบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่ควรเป็นระบบอื่น ทั้งนี้แม้การร่างรธน. เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ดี แต่รธน. ไม่ใช่กฎหมายที่จะร่างมาเพื่อปราบคอร์รัปชัน แต่แท้จริงแล้วรธน. ไม่ได้เขียนให้ปราบคอร์รัปชัน เพราะรธน. ต้องกำหนดหน้าที่ บทบาท องค์กรที่เป็นกลไกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจะแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งนั้น ได้ทั้งคนดีและคนไม่ดี เพราะแม้จะเลือกตั้ง ก็อาจมีการซื้อเสียงเข้ามา แต่คนที่แต่งตั้งเข้ามาก็มีปัญหาเลือกปฏิบัติ แต่เราจะหนีจากการเลือกตั้ง ไม่ได้
นายบรรเจิด กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญ มีจุดเด่นเรื่องมาตรการป้องกันและการปราบทุจริต มีการวางกลไก แก้ปัญหา เพื่อเป็นทางออกของประเทศ มีการวางกลไกล เรื่องรักษาวินัยการเงินการคลัง และมีการวางหลักเกณฑ์ปฏิรูป ส่วนประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลเพราะเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ อาทิ เรื่องการเลือกตั้งที่ใช้บัตรใบเดียว ที่มีความกังวลเรื่องการซื้อเสียง ความเป็นกลางเรื่องการนับคะแนนและผลของการนับคะแนน และระบบการได้มาของ ส.ว.ที่เป็นการเลือกกันเองก็เป็นระบบใหม่ และมีความกังวลว่าอาจจะนำไปสู่การล็อคกันได้ และประเด็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่มีการวางกลไกการแก้ไขไว้ยากมาก แต่อย่างไรก็ตามร่างรัฐธรรมนูญอาจจะมีทั้งจุดเด่นจุดอ่อนหลายประการ หากมีการใช้อาจจะมีการปรับแก้จุดอ่อนได้ อย่างไรก็ตามคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ความหวังกับประชาชน อย่างน้อยในวันลงประชามติประชาชนก็จะเลือกว่าบ้านเมืองจะเดินหน้าไปอย่างไร
กำลังโหลดความคิดเห็น...