xs
xsm
sm
md
lg

“ซานต้าตู่” ลงใต้ สั่งอัดสินเชื่อเพิ่มอีก 5 พันล้านช่วยสวนยาง-ดีเดย์จ่าย 1.5 พันบาทให้ 8 แสนราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ซานต้าตู่” ลงใต้ สั่งอัดสินเชื่อเพิ่มอีก 5 พันล้านบาท ปล่อยกู้ชาวสวนยางทำอาชีพเสริมเพื่อประกอบอาชีพเสริมอีก 5,000 ล้านบาท สร้างรายได้นอกเหนือจากการทำอาชีพเสริมเพียงอย่างเดียว พร้อม ดีเดย์จ่ายเงินชดเชยเกษตรกรชาวสวนยางเจ้าของสวนและคนกรีดยางไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ เป้าหมาย 850,000 ครัวเรือน วงเงิน 12,750 ล้านบาท

วันนี้ (28 ธ.ค.) มีรายงานว่า ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีมอบเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางจากภาวะราคายางตกต่ำ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรชาวสวนยางและช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ์ ประกอบด้วยเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าและคนกรีดยางในสัดส่วนร้อยละ 60 : 40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท จำนวน 850,000 ครัวเรือน ที่มีสวนยางเปิดกรีดไม่เกิน 15 ไร่ กรณีครัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดเกิน 15 ไร่ขึ้นไปให้การช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ โดยเกษตรกรที่เป็นเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยางจะได้รับเงินชดเชย 900 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาทต่อไร่ และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต 200 บาทต่อไร่ สำหรับคนกรีดยางจะได้รับเงินชดเชย 600 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง โดยใช้งบประมาณ 12,750 ล้านบาท

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/58 และมีบัญชีเงินฝากไว้กับ ธ.ก.ส. รวมทั้งเป็นเป็นผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่เปิดกรีดในปัจจุบันตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป โดยสวนยางต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ สำหรับคนกรีดยางที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ที่กรีดยางให้กับเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/58 มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. โดยเกษตรกรสวนยางพาราและคนกรีดยางสามารถขอใช้สิทธ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังได้สนับสนุนสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ปีการผลิต 2558/59 โดยขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากเดิมที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.เคยอนุมัติไว้ที่ 10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอีก 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร และสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตร นอกเหนือจากการทำสวนยางเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรของไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...