xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงานชู กม.คุม “นางแบบนายแบบต่างด้าว” คาบเกี่ยวแก๊งค้ามนุษย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน
ก.แรงงานเตรียมใช้กฎหมายคุมนางแบบนายแบบต่างด้าว คาบเกี่ยวแก๊งค้ามนุษย์ พบ ค้าเด็กต่ำกว่า 18-แฝงค้าประเวณี-เลี่ยงภาษี-หลบหนีเข้าเมือง-แย่งอาชีพคนไทย ชูเวทีสัมมนา “หยุด! นางแบบ นายแบบ และเด็กต่างชาติ ที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ต่อต้านการค้ามนุษย์” เล็งคุมประมง-ไกด์ต่างด้าวต่อ “อธิบดีกรมจัดหางาน” ยอมรับไม่มีกฎหมายห้ามคนต่างชาติเป็นนางแบบนายแบบ แต่จำเป็นต้องคุมหวั่นปัญหาบานปลาย

วันนี้ (1 ธ.ค.) ที่ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบและผู้ประกอบการไทย แถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมสารนิเทศ กรมสรรพากร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) และนางแบบชื่อดัง น.ส.เขมนิจ จามิกรณ์ ในโครงการ “หยุด! นางแบบนายแบบ และเด็กต่างชาติที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ต่อต้านการค้ามนุษย์”

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน แถลงว่า การบูรณาการร่วมกันครั้งนี้ ระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น จริงจังในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และการกระทำผิดกฎหมายของประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมขยายผลไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ในการเร่งดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มข้นต่อไป

สืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังเติบโตในอุตสาหกรรมถ่ายแบบ มีนางแบบและนายแบบจากหลายประเทศ เช่น ประเทศในยุโรป รัสเซีย ยูเครน บราซิล เป็นต้น

“นายแบบนางแบบเหล่านี้เข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว และไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีรายได้สูง แต่หลีกเลี่ยงการชำระภาษี นอกจากนี้บางรายมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับการใช้แรงงานเด็ก เข้าข่ายการค้ามนุษย์ได้”

ปลัดกระทรวงแรงงานยอมรับว่า การเลี่ยงภาษีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหลายเรื่อง คือ ต้องสูญเสียรายได้ด้านการจัดเก็บภาษี ชาวต่างชาติทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีการใช้แรงงานเด็ก ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมถ่ายแบบโลก นอกจากนี้ยังแย่งอาชีพนางแบบ นายแบบคนไทยอีกด้วย ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงต้องเร่งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง พร้อมดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงในฐานะเป็นหน่วยงานพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว ไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาดังกล่าว และขอย้ำเตือนว่านางแบบและนายแบบคนต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย หรือประสงค์จะทำงานในประเทศไทยทุกคน ต้องขอใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางาน อีกทั้งต้องมีวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว ไม่ใช่วีซ่านักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน โดยคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานนั้น หากถูกจับได้ จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่ทำงานตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตจะมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ส่วนนายจ้างที่รับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1 หมื่น-1 แสนบาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน นอกจากนี้ยังมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในกรณีที่ใช้แรงงานเด็ก พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และฝ่าฝืนระเบียบการชำระภาษี ซึ่งมีโทษถูกปรับ และจำคุก หรือทั้งปรับ ทั้งจำ นอกจากนั้นอาชีพอื่นๆ ที่กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญ และต้องตรวจตราอย่างเข้มงวด คือ ประมง และไกด์นำเที่ยว ซึ่งต้องเร่งแก้ปัญหาต่อไป

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คงต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มงวด ในการตรวจสอบการกระทำที่ผิดกฎหมายในด้านของแรงงาน ซึ่งประเทศไทยเอง ไม่ได้มีข้อห้ามและยินดีที่จะได้ร่วมงานกับนางแบบ นายแบบต่างประเทศ โดนจะต้องทำให้ถูกตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จะต้องเป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดนผู้ฝ่าฝืนและกระทำความผิด จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย เราได้ให้ความสำคัญซึ่งต้องเร่งดำเนินการตามนโยบาย ประสานงานตรวจสอบให้เข้มงวดมากขึ้น

พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะประธานที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบและผู้ประกอบการไทย กล่าวว่า เป็นนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ การถ่ายแบบเป็นการหาประโยชน์จากมนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เป็นการนำคนเหล่านี้มาใช้แรงงาน ถ้ามาโดยถูกกฎหมายทุกอย่าง และมีการขออนุญาตทำงานก็ไม่มีปัญหา แต่จะคาบเกี่ยวการค้ามนุษย์ในลักษณะหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบ นอกจากนั้นยังอาจมีการค้าประเวณีแฝง ซึ่งเป็นการค้ามนุษย์อีกรูปแบบหนึ่ง เป็นนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันไม่ให้มีเหตุเหล่านี้เกิดขึ้น โดยต้องมีการประสานความร่วมมือกับทั้งภายในและภายนอกประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น