xs
xsm
sm
md
lg

คดีผู้ค้าฯ ฟ้อง ร.ฟ.ท.เก็บค่าที่แพงไม่จบ ศาล ปค.สูงสุดสั่้งศาลฯ ชั้นต้นพิจารณาใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศาลปกครองสูงสุดสั่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาใหม่ คดีผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรฟ้องการรถไฟฯ เก็บค่าที่แพง โดยให้เพิ่มผู้ฟ้องอีก 169 คนเป็นผู้เสียหาย

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ในคดีที่นายสงวน ดำรงค์ไทย และผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรรวม 789 ราย ยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) นายยุทธนา ทัพเจริญ นายจรัสพันธ์ วัชโรทัย ขอให้เพิกถอนประกาศของการรถไฟฯ จำนวน 5 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นค่าเช่าแผงค้า การชำระเงินค่าเช่าและการลงนามสัญญาเช่าของผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร และมีคำสั่งให้ส่งสำนวนคดีคืนไปใยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่ เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดพบว่า ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาคดีในช่วงปี 2556 เป็นการมีคำพิพากษาก่อนที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำร้องสอดของผู้ฟ้องคดีที่ 621-789 ไว้พิจารณา ซึ่งมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ 621-789 เป็นผู้ฟ้องคดีร่วมด้วย ทำให้การดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริง การสสรุปสำนวน การนั่งพิจารณาคดี และการพิพากษาคดี ของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีที่ 621-789 มิได้เข้าร่วมเป็นคู่กรณีด้วย และผลของคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นก็มิได้กล่าวถึงผู้ฟ้องคดีกลุ่มดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีไปโดยมิได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2543 ในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษา

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำพิพากษาดังกล่าวสร้างความผิดหวังให้แก่กล่มผู้ค้าจตุจักรกว่า 300 คนที่เดินทางมาติดตามรับฟังคำพิพากษา เพราะต่างก็มีความหวังว่าคำพิพาษาศาลปกครองสูงสุดที่ออกมาในวันนี้จะเพิกถอนประกาศการขึ้นค่าเช่าแผงของการรถไฟฯ และปัญหาเรื่องดังกล่าวน่าจะข้อยุติ ทำให้นายวิชาญ ดวงฤทธิ์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากผู้ค้าต้องอธิบายให้ผู้ค้าฯ ทราบว่า ศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้มีคำพิพากษาใดๆ ในคดีนี้ แต่ให้ศาลปกครองชั้นต้นกลับไปดำเนินกระบวนการนำผู้ฟ้องคดีที่ 621-789 รวม 169 คนเข้ามาเป็นผู้ฟ้องคดีด้วย และคิดว่าคงไม่นานก็จะมีคำพิพากษาออกมา

อย่างไรก็ตาม คำสั่งศาลปกครองสูงสุดในวันนี้ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการค้าขายของผู้ค้าฯ เพราะยังมีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาที่ศาลสั่งให้การรถไฟฯ ให้ผู้ค้าจตุจักรค้าขายได้ต่อไป และยังจ่ายค่าเช่าในอัตราเดิมคือ 890 จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

สำหรับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้ ได้สั่งเพิกถอนประกาศการรถไฟฯ จำนวน 5 ฉบับดังกล่าวที่ให้ผู้ค้าต้องจ่ายค่าเช่าแผงในอัตราเดือนละ 3,157 บาทต่อเดือน เนื่องจาก ร.ฟ.ท.ไม่มีอำนาจบริหารตลาด ทำได้แค่ขนส่งรถไฟและกิจการเกี่ยวข้องเท่านั้น อีกทั้งระเบียบ ร.ฟ.ท.ให้เก็บได้แค่เดือนละ 890 บาทเท่านั้น ประกาศดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายกำลังโหลดความคิดเห็น...