xs
xsm
sm
md
lg

ไฟเขียว “วันชัย คงเกษม” รองผู้ว่าฯ โคราช นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษา มท.เต็มตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายวันชัย คงเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558
ครม.ไฟเขียว “วันชัย คงเกษม” รองผู้ว่าฯ โคราช นั่งเก้าอี้ “ที่ปรึกษามหาดไทย” เต็มตัว หลังนั่งรักษาการมา 5 เดือน พร้อมตั้ง “ปาริชาติ คชรัตน์” นั่งอธิบดีกรมการบินพลเรือนแทน “สมชาย พิพุธวัฒน์” เซ่น ICAO รวมถึง 3 ผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ด ป.ป.ส.ชุดใหม่

วันนี้ (16 มิ.ย.) พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งนายวันชัย คงเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน

สำหรับคำสั่งนี้ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแนบท้ายมหาดไทยที่ 38/2558 ลงวันที่ 16 ม.ค. 58 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ดังนี้ 1. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการ จ.ตาก เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. นายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการ จ.กาญจนบุรี เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ 3. นายวันชัย คงเกษม รองผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โดยนายวันชัยย้ายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นรองผู้ว่าฯนครราชสีมา เมื่อเดือนธันวาคม 2557 แต่ถูกย้ายมาเป็นรักษาการที่ปรึกษากระทรวงฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยอยู่ในตำแหน่งรองผู้ว่าฯ นครราชสีมาไม่ถึงเดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 58 ซึ่งในการมารักษาการตำแหน่งดังกล่าวคัดจากคนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน หากจะมีการขยับขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงนั้นจะต้องมีการเสนอผลงานแก่ทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) พิจารณา โดยมากแล้วผู้ที่มารักษาราชการมักจะได้โอกาสดำรงตำแหน่งต่อไป

ครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ให้นายสมชาย พิพุธวัฒน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และให้นางปาริชาติ คชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รับตำแหน่งอธิบดีกรมการบินพลเรือน

สำหรับเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนตัวอธิบดี ทางกระทรวงคมนาคมให้เหตุผลว่า ปัจจุบันกรมการบินพลเรือนอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเร่งปรับปรุงและแก้ไขสถานการณ์ด้านการบินของประเทศไทย ตามผลการตรวจตามโครงการตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยสากลจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรครั้งสำคัญ โดยแยกเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านดำเนินการ และด้านการให้บริการ ส่งผลให้มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรปรับเปลี่ยนผู้บริหารรับผิดชอบด้านการบินพลเรือน

ครม.ยังอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งตั้ง นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นต้นไป

อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม 2. นายชาติชาย สุทธิกลม เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3. นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...