xs
xsm
sm
md
lg

8 นักศึกษาไทยในลิเบียกลุ่มแรกถึงสุวรรณภูมิแล้ว ก่อนบินกลับภูมิลำเนา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ภาพจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ
ASTVผู้จัดการ - นักศึกษาไทยกลุ่มแรกจำนวน 8 คนที่อพยพหนีภัยสงครามจากลิเบียถึงสุวรรณภูมิแล้ว ส่วนการอพยพแรงงานที่ทำงานที่บริเวณกรุงตริโปลีจะเร่งอพยพตามแผนทั้งทางบกและทางเรือต่อไป เผยสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังไม่ได้ปิดถาวร แค่ย้ายชั่วคราวด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

วันนี้ (2 ส.ค.) เวลา 12.45 น. นักเรียนไทยกลุ่มแรกที่อพยพจากประเทศลิเบียจำนวน 8คน ได้เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน EK 384 สายการบินเอมิเรตส์ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล เป็นผู้แทนกระทรวงฯ ร่วมกับ พล.ท.หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายอนุสันต์ เทียนทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.วีระ ลือวิชนะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่ 5 กอ.รมน.เดินทางไปรับคณะนักเรียนไทยดังกล่าว

นักศึกษาไทยทั้ง 8 คนได้แสดงความขอบคุณคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงตริโปลี กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงตูนิเซีย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การช่วยเหลือออกจากประเทศลิเบีย และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ทั้งนี้ กรมการกงสุลได้ประสานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในดำเนินการจัดส่งนักเรียนกลับภูมิลำเนาต่อไปซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้มีภูมิลำเนาทั้งจากกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ชลบุรี และปัตตานี

ส่วนการอพยพแรงงานที่ทำงานที่บริเวณกรุงตริโปลีซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกของลิเบีย นายมานพชัย วงศ์ภักดี อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เปิดเผยว่าจะดำเนินการตามแผนอพยพทั้งทางบกและทางเรือตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลีได้เตรียมไว้ เมื่อคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยไปถึงจะเริ่มอำนวยความสะดวกแก่แรงงานไทยที่ข้ามแดนมาตูนิเซียโดยทันที โดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานเห็นพ้องที่ดำเนินการอย่างอพยพคนไทยโดยเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์ยังอยู่ในความไม่สงบ และสถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศได้ปิดสำนักงานไปแล้ว โดยกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งเที่ยวบินที่คนไทยและแรงงานไทยจะเดินทางมาถึงประเทศไทยให้สาธารณชนทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

สำหรับกลุ่มแรงงานไทยที่ทำงานบริเวณเมืองเบงกาซี ทางตะวันออกของประเทศลิเบีย คาดว่าจะออกเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารจากสนามบินที่เมืองอัลเบดาในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ โดยจะเดินทางโดยเครื่องบินไปที่กรุงตูนิสและจะต่อเครื่องบินโดยสารที่เมืองดูไบเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป และแรงงานอีกกลุ่มจะเดินทางออกโดยเครื่องบินโดยสารจากกรุงไคโร ทั้งนี้ กรมการจัดหางานจะเข้าไปดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์แรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการเรื่องการเยียวยา ต่อไป

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย โดยรัฐบาลฟิลิปปินส์จะให้การช่วยเหลือในการอพยพแรงงานอย่างเต็มที่และจะมีการแบ่งความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีการหารือเรื่องรายละเอียดการอพยพกับฟิลิปปินส์ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังไม่ได้ปิดสำนักงานถาวรแต่เป็นการย้ายสำนักงานชั่วคราวด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่คนไทย

กำลังโหลดความคิดเห็น