xs
xsm
sm
md
lg

“ยิ่งลักษณ์” มอบนโยบายผู้ว่าฯ เน้นงานเชิงรุก สั่งฟัน จนท.เอี่ยวโกงจำนำข้าว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
นายกฯ วิดีทัศน์ทางไกลประชุมมอบนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน ย้ำลุยเชิงรุก ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เร่งแก้ปัญหาชาวบ้าน บูรณาการร่วมตำรวจปราบยาเสพติด, พนัน, ของเถื่อน เข้าถึงท้องถิ่นให้มาก เน้นสินค้าโอทอป จัดสรรที่ดิน แก้ผังเมือง สั่งฟันเจ้าหน้าที่โกงจำนำข้าวทันที

วันนี้ (11 ต.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การเตรียมความพร้อมรับภัยธรรมชาติในพื้นที่อุทกภัยทั้งที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และปราจีนบุรี โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานในเชิงรุก ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เร่งเข้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งยาเสพติด การพนัน หรือของเถื่อน ขอให้บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้กำกับการตำรวจภูธรในพื้นที่ ขณะเดียวกันผู้ว่าฯ จะต้องเข้าถึงท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยต้องทำงานในลักษณะการบูรณาการทุกเรื่อง

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ว่า ได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยยึดตามคุณภาพและปริมาณ คือ กลุ่มที่มีปริมาณการผลิตสูง คุณภาพดี กลุ่มที่ผลิตได้มาก แต่ปริมาณไม่มาก กลุ่มที่ผลิตแล้วมีคุณภาพสูง แต่ผลิตได้น้อย และกลุ่มที่ผลิตได้น้อย โดยขอให้ทุกจังหวัดสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการว่าอยู่กลุ่มใด สำหรับในส่วนกลาง รัฐบาลจะหาแนวทางในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ ซึ่งขณะนี้หลายห้างสรรพสินค้าพร้อมนำสินค้าไปจำหน่ายในห้างแล้ว เพียงแต่ขอให้พัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป

“ส่วนของกระบวนการพัฒนาต้องรวบรวมข้อมูลส่งมาที่ส่วนกลาง เพื่อที่จัดกลุ่มของสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป โดยให้ปรับปรุงการทำงานบนข้อมูลข้อเท็จริง รวมถึงดูการเชื่อมโยงข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเช่นเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชน ให้จัดทำฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงการจัดสรรที่ดินที่เหมาะสมโดยมุ่งให้ชาวบ้านมีที่ดินทำกิน ไม่เน้นการขาย แต่ต้องจัดสรรให้เหมาะสม ในระยะยาวต้องจัดทำระบบแผนที่โดยให้ทุกหน่วยงานที่ทำแผนที่มาคุยกันเพื่อทำแผนที่เดียวกันสามารถนำไปใช้ในการจัดสรรที่ดิน การวางแผนการผลิตทางการเกษตร การแก้ไขปัญหาผังเมืองให้มีความเหมาะสมไม่ให้เป็นปัญหากับภัยพิบัติ” น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าว

น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้เน้นย้ำเรื่องโครงการรับจำนำข้าวว่า หลักการของโครงการแบ่งผลผลิตออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่บริโภคภายในประเทศให้เพียงพอ ส่วนที่เหลือให้ส่งออกไปขายต่างประเทศโดยส่งออกแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ขอให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรเพื่อวางแผนการผลิตทั้งข้าวและผลผลิตทางการเกษตรให้มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ สำหรับการรับจำนำข้าว ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบหน้างานเพื่อไม่ให้การทุจริตเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากตรวจพบมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ดำเนินการทางวินัยทันทีโดยไม่ต้องปกป้อง

ต่อมาเวลา 11.30 น. นางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แถลงผลการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนจ์กับผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกำชับให้ผู้ว่าฯ เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นการทำงานในเชิงรุกและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งรัฐบาลจะคอยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ส่วนเรื่องการปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมและการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ให้ผู้ว่าฯ ทำงานร่วมกับผู้บังคับการจังหวัดในการสุ่มตรวจเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบในทุกขั้นตอนไม่ให้เกิดความบกพร่อง โดยให้ผู้ว่าฯ เป็นประธานอนุกรรมการการจำนำข้าวแต่ละจังหวัดโดยกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการว่าหากมีการนับจำนวนข้าวผู้ว่าฯ ต้องเข้าร่วมด้วยตัวเองห้ามหลีกเลี่ยงหรือลา และหากมีการตรวจพบว่าทุจริตก็จะดำเนินกาลงโทษขั้นร้ายแรง

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ผู้ว่าฯ ทำแผนงบประมาณประจำปี 2557 โดยให้มีการบูรณาการให้เข้ากับการเปิดเสรีสู่ประชาคมอาเซียน ให้ทางจังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น ทำแผนงานที่เป็นเนื้อเดียวกัน เน้นงบลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่งบประมาณปี 2556 การเบิกจ่ายจะต้องทำให้ได้ร้อยละ 75 เป็นอย่างต่ำ และในส่วนของงบสัมมนา นายกรัฐมนตรีอยากให้ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 1 หรือ 2 ของปีงบประมาณเพื่อเป็นการกระตุ้นการจ่ายงบในช่วงต้น ไม่ให้เป็นเหมือนการเร่งใช้จ่ายเงินในช่วงไตรมาสสุดท้ายอย่างที่ผ่านมา ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ว่าฯ เป็นแม่งานหลักในการจัดเวทีประชาเสวนา เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเสนอทางออกความสงบสุข ความปรองดอง และประชาธิปไตยที่มีประชาชนมีส่วนร่วมด้วย

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะกรณีการข่มขู่ไม่ให้มีการเปิดร้านค้าในวันศุกร์ของสัปดาห์ ที่ส่งผลให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงจัดให้เปิดสายด่วนอุ่นใจ 1890 ที่ทำงานเชื่อมต่อกับสายด่วนกระทรวงมหาดไทย 1567 เพื่อให้ประชาชนที่ไม่สบายใจสามารถแจ้งเรื่องและเบาะแสมายังสายด่วนดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ในภาคใต้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น แต่ยังต้องใช้ระยะเวลาสักระยะ ทั้งนี้รัฐบาลจะดำเนินโครงการสอนอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อรายได้เพิ่ม และจะประสานเอกชนเพื่อให้มีการรับและกระจายสินค้าออกไป

ด้านนายวิบูลย์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีหลักการประเมินผลการทำงานของผู้ว่าฯ อย่างชัดเจน โดยจะประเมินทั้งตัวบุคคลและผลงานที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งได้สั่งการให้รองปลัดทั้ง 5 คนไปดูแลทั้ง 5 ภาค ซึ่งยืนยันว่ามีการประเมินและตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าฯอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้มีการประชุมผู้ว่าฯ ในลักษณะนี้เดือนละครั้งเพื่อติดตามผลงานและหารือร่วมกันด้วย

ขณะที่นายฉัตรชัย ยืนยันว่า สถานการณ์ภัยพิบัติขณะนี้ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี ยังคงมีฝนตกและน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้บางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง อย่างไรก็ตามได้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และสามารถอพยพคนออกจากพื้นที่แล้ว อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำแผนเชิงระบบเป็นสำคัญ โดยทาง ปภ. ได้มีการเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุให้เสมือนจริง และยืนยันว่าทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการดูแลประชาชน ส่วนสถานการณ์ภัยหนาวที่กำลังจะมาถึงในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางจังหวัดรัฐบาลได้เตรียมการสำรวจพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ทุพลภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางแล้ว ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในภาคใต้ ก็ได้มีการสั่งตั้งศูนย์รับมือภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ไว้แล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...