xs
xsm
sm
md
lg

ปูนซีเมนต์นครหลวง จับมือ ทส. ส่งมอบปะการังเทียม สานต่อโครงการอย่างยั่งยืน มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศแนวชายฝั่ง ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝั่ง รวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในการดำน้ำชมสัตว์น้ำและปะการัง สร้างรายได้ให้กับประมงพื้นบ้านและชุมชนท้องถิ่น วั รายละเอียด...


สรุป 6 นวัตกรรมจัดการขยะ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เชื่อความร่วมมือคือเส้นทางสู่ความยั่งยืน!
สรุป 6 นวัตกรรมจัดการขยะ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เชื่อความร่วมมือคือเส้นทางสู่ความยั่งยืน!
จากความต้องการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายภาคส่วนหันมาหาทางออกที่ยั่งยืน เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดจึงถูกพูดถึงและนำมาปรับใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ด้วยการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมจากการใช้ทรัพยากรแบบผลิต-ใช้-ทิ้ง (Take-Make-Dispose) เป็นผลิต-ใช้-วนกลับ (Make-Use-Return) “เอสซีจี” หนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงส่งเสริมแนวคิด “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” สู่การปฏิบัติจริง และผนึกกำลังกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ-ภาคธุรกิจ-ชุมชน เพื่อต่อยอดและขยายแนวคิดนี้ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อความร่วมมือคือเส้นทางสู่ความยั่งยืน พร้อมนำเสนอ 6 นวัตกรรมจัดการขยะ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
กำลังโหลดความคิดเห็น...