xs
xsm
sm
md
lg

ปูนซีเมนต์นครหลวง จับมือ ทส. ส่งมอบปะการังเทียม สานต่อโครงการอย่างยั่งยืน มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศแนวชายฝั่ง ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝั่ง รวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในการดำน้ำชมสัตว์น้ำและปะการัง สร้างรายได้ให้กับประมงพื้นบ้านและชุมชนท้องถิ่น

วันนี้ (25 ก.พ.) ณ เกาะล้าน เมืองพัทยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังสานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “โครงการอินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในการช่วยฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเล โดยนำคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือคืนจากลูกค้ามาทำเป็นปะการังเทียม

โดยมี นายอุกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบปะการังเทียมแบบโดม จำนวน 105 แท่ง ร่วมด้วย วีระพันธ์ ทองมาก ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล นายปฏิคม วัชโรภาส ผู้จัดการสายงานคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด และนายยงยุทธ สง่างาม ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี

นายอุกฤต กล่าวว่า การดำเนินโครงอินทรีปะการัง สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือที่เรารู้จักในชื่อ ปูนอินทรี โดยบริษัทมีแนวคิดที่จะนำคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือคืนกลับมาจากลูกค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์นำมาหล่อแท่งปะการังเทียม นำมามอบให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำไปจัดวางในทะเลเพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป อีกทั้งยังตอบสนองต่อนโยบายลดการทิ้งขยะของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี
โดยแท่งปะการังเทียม จำนวน 105 แท่ง ที่ได้รับมอบจากปูนอินทรี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอเป็นสื่อกลางรับมอบและส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการประมง ท่องเที่ยว ดำน้ำ ตกปลา มีส่วนร่วมเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังรักษาไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายในบริเวณดังกล่าว

"ในนามของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอขอบคุณปูนอินทรี ที่มีความมุ่งหวังที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับพี่น้องประชาชนชายฝั่งทะเล ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีผลไปถึงร้านค้าน้อยใหญ่ แพปลา แรงงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทำให้ทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนอย่างแท้จริง"

ด้าน นายยงยุทธ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า ปัจจุบันพื้นที่แนวปะการังของประเทศไทยประมาณร้อยละ 40 อยู่ในสภาพเสียหายมาก การอนุรักษ์และการฟื้นฟูแนวปะการัง เป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝั่ง รวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ปูนอินทรีจึงจัดทำโครงการ “อินทรีปะการัง สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” โดยนำคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือคืนจากลูกค้ามาหล่อแบบเป็นปะการังเทียม ตามนโยบายด้านซีเอสอาร์ของปูนอินทรี ที่มุ่งเน้นการดูแลสิ่งแวดล้อม และชุมชน และสอดคล้องแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือที่เรียกว่า "Circular Economy" ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การบริโภค ไปจนถึงการจัดการของเสียด้วยการนำมาผลิตใหม่ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งกับสังคมและองค์กรไปคู่กัน

นายยงยุทธ กล่าวอีกว่า ในครั้งนี้ ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วางบ้านปะการังจำนวน 105 แท่ง ณ เกาะล้าน เมืองพัทยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกับกรม ทช. วางบ้านปะการังจำนวน 110 แท่ง ณ เกาะมันนอก อ.แกลง จ.ระยอง เป็นที่เรียบร้อย

“กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญอย่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อค้นหาแหล่งที่ต้องการฟื้นฟูระบบนิเวศร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ทำประชามติร่วมกัน จากนั้นจึงนำปะการังเทียมที่มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมขนส่งต่อไปยังจุดหมาย แล้วนำไปหย่อนลงทะเล เพื่อเริ่มกระบวนการสร้างบ้านใหม่ให้ปลา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เป็นระบบนิเวศแหล่งใหม่ที่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางทะเล พร้อมไปกับสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประมงพื้นบ้านและชุมชนท้องถิ่น” นายยงยุทธ กล่าว

ส่วนทาง นายปฏิคม เปิดเผยว่า เราส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่ลูกค้า ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างบ้านในฝัน แต่ทุกอย่างจะถูกนำมาใช้ประโยชน์สูงสุด และในแต่ละครั้ง ตามหน้างานจะมีคอนกรีตเหลือใช้ แทนที่จะนำคอนกรีตเหล่านี้ไปกำจัด แต่นำกลับมาหล่อเป็นปะการังเทียมที่สร้างสรรค์จากนวัตกรรมการออกแบบ โดยกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ นครหลวง ซึ่งคุณสมบัติเด่นของปะการังเทียมที่หล่อจากคอนกรีต คือ ไม่ปล่อยสารพิษลงทะเล ที่สำคัญเนื้อวัสดุยังมีความพรุน ปะการังยึดเกาะได้ง่าย เอื้อต่อการเติบโตของปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

ทั้งนี้ ติดตามกิจกรรมน่าสนใจของครอบครัวอินทรีที่อาจเป็นแรงบันดาลใจดี ๆ ให้ทุกคน ได้ทางเว็บไซต์ www.siamcitycement.com หรือได้ทางแฟนเพจ www.facebook.com/INSEEGroup


สรุป 6 นวัตกรรมจัดการขยะ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เชื่อความร่วมมือคือเส้นทางสู่ความยั่งยืน!
สรุป 6 นวัตกรรมจัดการขยะ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เชื่อความร่วมมือคือเส้นทางสู่ความยั่งยืน!
จากความต้องการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายภาคส่วนหันมาหาทางออกที่ยั่งยืน เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดจึงถูกพูดถึงและนำมาปรับใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ด้วยการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมจากการใช้ทรัพยากรแบบผลิต-ใช้-ทิ้ง (Take-Make-Dispose) เป็นผลิต-ใช้-วนกลับ (Make-Use-Return) “เอสซีจี” หนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงส่งเสริมแนวคิด “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” สู่การปฏิบัติจริง และผนึกกำลังกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ-ภาคธุรกิจ-ชุมชน เพื่อต่อยอดและขยายแนวคิดนี้ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อความร่วมมือคือเส้นทางสู่ความยั่งยืน พร้อมนำเสนอ 6 นวัตกรรมจัดการขยะ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
กำลังโหลดความคิดเห็น...