xs
xsm
sm
md
lg

"นิด้าโพล" เผย ปชช. 40.46% หวาดกลัวคอลเซ็นเตอร์-พนันออนไลน์ และ ปชช. 39% ไม่ค่อยเชื่อมั่นตำรวจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นิด้าโพลเผยผลสำรวจ ชี้ ปชช.ร้อยละ 39.01 ไม่ค่อยเชื่อมั่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และร้อยละ 40.46 กลัวอาชญากรรมออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์

วันนี้ (22 ม.ค.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน จากการสำรวจเมื่อถามถึงความรู้สึกหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมของประชาชน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 35.65 ระบุว่าค่อนข้างหวาดกลัว รองลงมา ร้อยละ 33.51 ระบุว่าหวาดกลัวมาก ร้อยละ 17.63 ระบุว่าไม่ค่อยหวาดกลัว และร้อยละ 13.21 ระบุว่าหวาดกลัวน้อย

ด้านประเภทคดีอาชญากรรมที่ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 40.46 ระบุว่าคดีอาชญากรรมออนไลน์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ หลอกลวงขายของออนไลน์ รองลงมา ร้อยละ 24.66 ระบุว่า คดียาเสพติด เช่น ซื้อ ขาย หรือเสพยาเสพติด หลอนจากการเสพยา ร้อยละ 15.27 ระบุว่าคดีฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 9.00 ระบุว่าคดีฉ้อโกงประชาชน เช่น การหลอกลงทุน การเล่นแชร์ ร้อยละ 5.42 ระบุว่าคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ เช่น ข่มขืน อนาจาร และร้อยละ 5.19 ระบุว่า คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ รีดเอาทรัพย์

ส่วนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการนำเสนอข่าวหรือการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 39.01 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่น รองลงมาร้อยละ 26.72 ระบุว่าเชื่อมั่นน้อย ร้อยละ 25.34 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่น และร้อยละ 8.93 ระบุว่าเชื่อมั่นมาก เมื่อถามถึงการใช้บริการบนสถานีตำรวจของประชาชนในรอบ 1 ปี พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 80.23 ระบุว่าไม่เคยใช้บริการ ขณะที่ร้อยละ 19.77 ระบุว่าเคยใช้บริการ ซึ่งตัวอย่างที่ระบุว่าเคยใช้บริการ (จำนวน 259 หน่วยตัวอย่าง) ร้อยละ 34.75 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ รองลงมาร้อยละ 22.78 ระบุว่าพอใจมาก ร้อยละ 22.01 ระบุว่าไม่ค่อยพอใจ และร้อยละ 20.46 ระบุว่า พอใจน้อย

ด้านสายงานของตำรวจที่ประชาชนชื่นชอบ พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 29.08 ระบุว่า ด้านการสืบสวนอาชญากรรม เช่น ฝ่ายสืบสวนนอกเครื่องแบบ เสาะหาพยานหลักฐาน จับกุมคนร้าย รองลงมาร้อยละ 27.02 ระบุว่าด้านการจัดการจราจร ร้อยละ 22.06 ระบุว่าด้านการป้องกันและปราบปราม เช่น สายตรวจ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ฝากบ้านไว้กับตำรวจ ร้อยละ 12.83 ระบุว่า ไม่ชื่นชอบการปฏิบัติงานของตำรวจในสายงานใดเลย และร้อยละ 9.01 ระบุว่า ด้านการสอบสวน เช่น รับแจ้งความ รับแจ้งเอกสาร อำนวยความเป็นธรรมในการดำเนินคดี

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงลักษณะตำรวจที่ดีในมุมมองของประชาชน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 37.18 ระบุว่ามีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รองลงมา ร้อยละ 25.73 ระบุว่า ทำงานรวดเร็ว เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 17.86 ระบุว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการประชาชน ร้อยละ 11.53 ระบุว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ร้อยละ 3.74 ระบุว่าสามารถควบคุมอารมณ์และการแก้ไขสถานการณ์ได้ดี ร้อยละ 2.05 ระบุว่ามีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน และร้อยละ 1.91 ระบุว่ามีบุคลิกภาพ มีความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดี


กำลังโหลดความคิดเห็น