xs
xsm
sm
md
lg

สหภาพไรเดอร์บีบฟู้ดแพนด้า งดเก็บค่า GP 1 เดือน จ่ายค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า 25 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า สหภาพไรเดอร์ แนวร่วมม็อบราษฎร ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ฟู้ดแพนด้า งดเก็บค่า GP 1 เดือน และลดค่า GP เหลือ 25% รวมทั้งจ่ายค่าตอบแทนให้กับไรเดอร์ไม่ต่ำกว่าออเดอร์ละ 25 บาท ทั่วประเทศ อ้างปลดไรเดอร์ที่ร่วมม็อบ กระทบต่อไรเดอร์จำนวนมาก

วันนี้ (21 ก.ค.) กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า สหภาพไรเดอร์ ได้ออกแถลงการณ์และข้อเรียกร้อง ถึงบริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ ประเทศไทย (ฟู้ดแพนด้า) ระบุว่า ตามที่มีประเด็นข่าวการปลดพนักงานส่งอาหาร (ไรเดอร์) ของบริษัทฯ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ไรเดอร์” ที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 จนเกิดปรากฏการณ์ #แบนFoodpanda โดยมีผู้ใช้หลายรายได้ลบบัญชีผู้ใช้ของฟู้ดแพนด้าทิ้ง รวมถึงมีร้านค้าหลายร้าน ประกาศถอนตัวออกจากฟู้ดแพนด้า ซึ่งต่อมาแม้ว่า ทางบริษัทฯ จะได้มีการออกแถลงการณ์ออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ผลกระทบที่ทางไรเดอร์ได้รับนั้น ยังคงดำรงอยู่ และต้องมีไรเดอร์จำนวนมาก เข้ามาร่วมรับชะตากรรมจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของบริษัทในครั้งนี้ ซึ่งแน่นอนว่าต้องรวมถึงร้านค้าต่างๆ ที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทด้วย ดังนั้น บริษัทจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรต่อผลกระทบนี้

สหภาพไรเดอร์ เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของพี่น้องไรเดอร์จากบริษัทแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย มีสมาชิกเป็นพี่น้องไรเดอร์จากกว่า 15 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือประเด็นปัญหาต่างๆ ของพี่น้องไรเดอร์ เพื่อติดต่อและประสานกับบริษัทแพลตฟอร์ม และหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เกิดการหารือร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแพลตฟอร์มส่งอาหาร เพื่อลดข้อพิพาทขัดแย้งและช่วยให้เกิดข้อตกลงร่วมกันที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจของทุกฝ่าย โดยบทบาทที่ผ่านมาของสหภาพไรเดอร์ ได้แก่ การเป็นองค์กรที่ช่วยประสานระหว่างกลุ่มพี่น้องไรเดอร์จากบริษัทไลน์แมนกว่า 15 จังหวัด ซึ่งมีการรวมตัวประท้วงในช่วงวันที่ 1-14 มิถุนายน 2564 หลังจากบริษัทลดค่ารอบการส่งอาหารลงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา รวมทั้งสหภาพไรเดอร์ยังได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมหารือกับกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมาธิการแรงงานของสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้ง เพื่อให้เข้ามามีส่วนรับรู้และร่วมแก้ไขถึงประเด็นปัญหาและความขัดแย้งที่ผ่านมาระหว่างบริษัทแพลตฟอร์มหลายๆ บริษัท กับ ไรเดอร์

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม สหภาพไรเดอร์ได้รับการติดต่อจากพี่น้องไรเดอร์ที่ส่งอาหารให้กับบริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (แอปพลิเคชัน ฟู้ดแพนด้า) ให้เข้ามาช่วยเหลือและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงความเดือดร้อนที่ไรเดอร์ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนระยะสั้น สืบเนื่องจากข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ หลังจากเหตุการณ์ความไม่พอใจของผู้บริโภคและร้านค้าถึงท่าทีของบริษัทต่อไรเดอร์ที่ร่วมชุมนุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หรือความเดือดร้อนระยะยาว สืบเนื่องจากเงื่อนไขในการส่งอาหารที่ไรเดอร์มองว่าไม่เป็นธรรม ดังที่ไรเดอร์จากฟู้ดแพนด้าได้รวมตัวกันยื่นข้อเรียกร้องเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยทางสหภาพไรเดอร์ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่ลงนามเรียกร้องให้บริษัทเคารพสิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองของไรเดอร์ และได้ร่วมหารือกับกลุ่มผู้บริโภคหลายๆ กลุ่ม รวมทั้ง กลุ่มเยาวชนปลดแอก ซึ่งเป็นผู้เรียกร้องให้มีมาตรการตอบโต้บริษัท โดยสหภาพและกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ มีความเห็นอกเห็นใจไรเดอร์ที่ได้รับผลกระทบ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มองว่า บริษัทจำเป็นต้องมีการประกาศการเคารพเสรีภาพการแสดงออกทางการเมือง และมีการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานในการทำงานของไรเดอร์ ทางกลุ่มและองค์กรต่างๆ จึงจะมีการพิจารณาถึงการยุติมาตรการตอบโต้บริษัทตามทีผ่านมา

ทางสหภาพไรเดอร์จึงขอเรียกร้องให้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนสัญญา สภาพการจ้าง การทำงาน ให้เกิดความเป็นธรรมกับไรเดอร์ และร้านค้า เพื่อแสดงความรับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมมากกว่าคำขอโทษ โดยมีข้อเสนอดังนี้

1. ขอให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับไรเดอร์ไม่ต่ำกว่า ออเดอร์ละ 25 บาท ทั่วประเทศ

2. ขอให้บริษัทยกเลิกการเก็บเงินค่าอุปกรณ์การทำงาน ได้แก่ ชุดทำงานและกล่องใส่อาหาร โดยไรเดอร์สามารถนำชุดทำงานเก่าและกล่องใส่อาหารที่ชำรุด มาแลกของใหม่จากบริษัทได้ ปีละ 1 ชุด

3. ขอให้บริษัทฯ ลดราคา ค่า GP จากเดิม 30% ให้เหลือ 15% และงดเก็บค่า GP กับร้านค้าเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

ทางสหภาพไรเดอร์เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หากทางบริษัทได้ตกลงตามข้อเสนอทั้งสามข้อนี้ จะช่วยทำให้ทุกส่วนฝ่าย ได้เห็นถึงเจตนาและความจริงใจในการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ และหันกลับมาใช้บริการของท่านดังเดิม


ย้อนกลับไปในการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎร เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา ได้มีตัวแทนกลุ่มสหภาพไรเดอร์ ขึ้นเวทีปราศรัยบนรถปราศรัยที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ระบุว่า ถ้าการเมืองดี ไรเดอร์จะไม่ถูกลดค่ารอบ ไรเดอร์จะมีสวัสดิการที่ครบถ้วนทุกคน ทุกวันนี้ทำงานบนความเสี่ยง สวัสดิการไม่มีเลย วันนี้ไรเดอร์อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภค อยากทานอะไรก็ได้ทาน อยากกินอะไรก็ได้กิน สั่งได้เพียงแค่ปลายนิ้ว แตัวันนี้ไรเดอร์กลับถูกลดค่ารอบ สวัสดิการนับจากจำนวนงาน ถามหน่อยว่าวันนี้จากงานชิ้นแรกถึงงานชิ้นที่ร้อย ความเสี่ยงของพวกเราเริ่มตั้งแต่ชิ้นแรกแล้ว แต่วันนี้เรากลับไม่ได้รับการเยียวยา ไม่ได้รับการดูแลจากบริษัท แล้ววันนี้ถ้าการเมืองดี รัฐบาลดี วันนี้เราจะต่อรองอำนาจกับบริษัทได้ วันนี้กลายเป็นว่ารัฐบาลนี้มันเป็นรัฐบาลแห่งทุน มันไม่ใช่รัฐบาลของแรงงาน แล้วคน 99% คือ แรงงาน วันนี้ถ้ารัฐบาลที่เป็นปรปักษ์กับแรงงาน ก็คือ รัฐบาลที่เป็นปรปักษ์กับพวกเรา ไรเดอร์เมื่อ 4 ปีที่แล้ว เป็นอาชีพที่น่าทำมาก ค่ารอบเริ่มต้นที่ 91 บาท ขบวนการทุนทำให้แรงงานและไรเดอร์อ่อนแอลงไปหมด เริ่มปรับลดค่ารอบลงเรื่อยๆ จาก 91 บาท ล่าสุดเหลือ 33 บาท นั่นแสดงให้เห็นแล้วว่า พวกนายทุนพยายามจะทำให้แรงงานอ่อนแอ แล้วยิ่งแรงงานอ่อนแอมันยิ่งปกครองง่าย วันนี้เราจะลุกขึ้นสู่กับอำนาจที่มันกดขี่ หรือจะอยู่เฉยๆ ให้มันกดขี่ ทุกคนเลือกได้ การลดค่ารอบทำให้ไรเดอร์อ่อนแอลงเรื่อยๆ ทุกคนต้องทำงานมากขึ้่น วันนี้ถ้าทุกคนไม่ลุกขึ้นมาสู้ จะถูกการเมืองเลวบีบบังคับให้เป็นแรงงานที่ไม่มีศักดิ์ศรี ไม่มีชีวิตที่ดี

กำลังโหลดความคิดเห็น