xs
xsm
sm
md
lg

หมอเพจดัง ยันมารดาอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถ “ทำแท้ง” ได้แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์หมอเพจดังเผยข้อมูล สามารถแจ้งการประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ให้หญิงที่อายุครรไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถแจ้งเจตจำนงต่อแพทย์ขอเข้ารับการทำแท้งได้ จากกรณีการถูกข่มขืน หรือการตั้งครรภ์ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตของมารดา-เด็กในครรภ์

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.เพจ “หมอเวร” ได้โพสต์ให้ข้อมูล โดยระบุว่า หลังจากผ่านมติคณะรัฐมนตรีมาแล้วหลายเดือน ในที่สุดก็มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ให้หญิงที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถทำแท้งได้ ซึ่งของเดิมสามารถทำแท้งได้เฉพาะ

1. การตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายต่อชีวิตของมารดา
2. ถ้าตรวจพบว่าลูกมีความผิดปกติหรือทุพพลภาพร้ายแรง
3. ถูกข่มขืน

ซึ่งจากเดิม ถึงแม้มารดาจะมีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ แต่หากลักลอบทำแท้งเองจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

แต่หลังประกาศฉบับนี้ออกมาแล้ว หญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถแจ้งเจตจำนงต่อแพทย์ได้

รวมถึงแก้ไขให้หญิงที่อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ สามารถทำแท้งได้ โดยต้องปรึกษาแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป (7 ก.พ. 64)

คลิกโพสต์ต้นฉบับ
กำลังโหลดความคิดเห็น...