xs
xsm
sm
md
lg

ลงทุนพลัสผลตอบแทนด้วยกองทุน Term Fund Plus

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยที่ขณะนี้ไม่พบจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 44 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 63) ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอันเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือกันในทุกฝ่าย จึงทำให้เรา ‘เอาอยู่’ กับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ทุกท่านควรที่จะ ‘ไม่หยุดป้องกันเชื้อไวรัส’ ที่อาจจะกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ได้ การลงทุนก็เช่นกัน ในวันที่ดอกเบี้ยเงินฝากปรับตัวลงจนไม่เหลือความน่าสนใจ ในขณะที่ผู้ลงทุนเองก็ควรที่จะ ‘ไม่หยุดให้เงินทำงาน’ แล้วอะไรล่ะ...คือทางออกสำหรับผู้ลงทุนในยุคที่ดอกเบี้ยต่ำเช่นนี้?

‘ตราสารหนี้ต่างประเทศ’ ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งยังมีสภาพคล่องที่สูง และมีอัตราการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำ รวมถึงมีผลตอบแทน (Yield) อยู่ในระดับที่น่าสนใจ เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ทั้งในส่วนของตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) และ High Yield Bond ดังนั้น ทางออกสำหรับผู้ลงทุนในยุคดอกเบี้ยต่ำเช่นนี้คงหนีไม่พ้นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอย่างกองทุน Term Fund Plus

กองทุน Term Fund Plus แตกต่างจากกองทุน Term Fund ทั่วไป ทั้งในแง่กลยุทธ์การบริหารจัดการ จำนวนสินทรัพย์ที่เข้าไปลงทุน และที่สำคัญคือ ผลตอบแทนคาดหวังที่มากกว่า ทั้งนี้ กองทุนจะได้รับการบริหารโดย Invesco Hong Kong บลจ.ชั้นนำระดับโลกที่บริหารสินทรัพย์ในส่วนของตราสารหนี้กว่า 372,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์สูงในการบริหารตราสารหนี้ ซึ่งกองทุนที่บริหารไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ นอกจากนี้ ทีมผู้จัดการกองทุนหลักยังได้รับรางวัล Best-in-class ประเภท Asia Fixed Income จาก Benchmark Fund of the Year Awards 2017 (ที่มา : Invesco ณ วันที่ 30 ก.ย. 62) โดยกองทุนจะลงทุนผ่านกองทุนหลักที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกกว่า 80 ตราสาร และ High Yield Bond บางส่วน ซึ่งใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ที่มุ่งซื้อและถือครองจนครบอายุตราสาร เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง พร้อมติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่า 70% ของพอร์ต ส่วนที่เหลือ KAsset จะกระจายลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน

กองทุน Term Fund Plus จะเปิดเสนอขายทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 กองทุน โดยในสัปดาห์นี้จะเปิดขายภายใต้ชื่อ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A (KFF21A) ในระหว่างวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2563 สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากประจำ โดยไม่ต้องรับความเสี่ยงมากจนเกินไป รวมทั้งสามารถถือครองหน่วยลงทุนเป็นเวลา 1 ปีได้ ก็ไม่ควรพลาดโอกาสพลัสผลตอบแทนในยุคดอกเบี้ยต่ำกับกองทุน Term Fund Plus
กำลังโหลดความคิดเห็น...