xs
xsm
sm
md
lg

อิสท์สปริงส์จ่ายคืนปิดกองตราสารหนี้ ยืด90วันก่อนจ่ายเพิ่มเพื่อประโยชน์นลท.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บลจ.ทหารไทย อิสท์ปริงส์ เผยจ่ายเงินคืน4กองทุนตราสารหนี้แล้วกว่า 6.8 หมื่นล้าน ยันไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ แต่ตลาดผันผวนจนเกิดการเทขายส่งผลกระทบต่อการลงทุน ย้ำยึดประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นหลัก เพื่อรักษามูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนให้ใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม พร้อมยึดเวลาจ่ายเงินคืนอีก 90 วัน หวังมูลค่าสินทรัพย์ที่เหลืออีก 8 หมื่นล้านได้ราคาที่สอดคล้องกับความเป็นจริง

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กล่าวว่า การยกเลิกกองทุนตราสารหนี้ทั้งสี่กองได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส ธนไพศาล และธนไพบูลย์ ท่ามกลางความผันผวนของสภาพตลาดที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้ราคาซื้อขายเกิดส่วนต่างอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รวมถึงการไถ่ถอนกองทุนที่สูงผิดปกติ นับเป็นความผันผวนรุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้เราต้องทำการตัดสินใจระงับคำสั่งธุรกรรมและยกเลิกกองทุนตราสารหนี้ทั้งสี่กองทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ก่อนที่ราคาซื้อขายจะปรับลงไปมาก

ทั้งนี้ล่าสุดบริษัทได้จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วกว่า 68,000 ล้านบาท คิดเป็น 34 – 55% ของสินทรัพย์ในแต่ละกองทุน โดยขอยืนยันอีกครั้งว่า สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้กองทุนตราสารหนี้ทั้งหมดนั้นไม่มีการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด และสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนมีคุณภาพอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grades) การตัดสินใจที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อให้การขายสินทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดเพื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้่งนี้ ตั้งแต่วันทำการซื้อขายสุดท้ายของกองทุนจนถึงปัจจุบัน TMBAM Eastspring สามารถรักษามูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการสุดท้ายให้ได้ใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม โดยมูลค่าที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ของกองทุนทั้งสี่ที่ผ่านมาสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่ถือครองในวันทำการซื้อขายสุดท้ายเฉลี่ยประมาณ 0.90% โดย ณ วันที่ 26 มิถุนายน มูลค่า NAV ประมาณการของสินทรัพย์ที่เหลือรวมกับยอดที่ได้ชำระคืนของสามกองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส ธนไพศาล และธนไพบูลย์ ยังคงสูงกว่ามูลค่า NAV ในวันทำการซื้อขายสุดท้าย ในขณะที่มูลค่า NAV ประมาณการรวมกับจำนวนที่ชำระคืนของกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน นั้นมีมูลค่าลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.5%

“โดยรวมแล้ว ราคาของตลาดตราสารหนี้มีการปรับตัวดีขึ้นกว่าราคา ณ วันยกเลิกกองทุน ทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถทยอยขายตราสารในพอร์ตออกไปในราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม สภาพตลาด ณ ปัจจุบันยังคงไม่คืนสู่สภาวะปกติ 100% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19ดังนั้น การเร่งขายสินทรัพย์ของทั้งสี่กองทุนซึ่งปัจจุบันยังเหลือรวมกันเกินกว่า 80,000 ล้านบาท โดยไม่สอดคล้องกับจังหวะและสภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาด จะทำให้มูลค่าเงินที่จะจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงอย่างมาก ซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อผู้ถือหน่วยลงทุน”นายบุญชัยกล่าว

นายบุญชัยยืน กล่าวอีกว่า เพื่อให้การดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการขายสินทรัพย์ให้ได้ในราคาที่เหมาะสมต่อไป TMBAM Eastspring จึงได้ขอยืดกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินคืนออกไปอีก 90 วัน โดยได้รับการอนุมัติแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากเดิมครบกำหนดวันชำระบัญชีในวันที่ 9 ก.ค. 2563 เป็นวันที่ 7 ต.ค. 2563 ซึ่งตั้งแต่การยกเลิกคำสั่งซื้อขายจนตลอดระยะเวลาการชำระบัญชีนั้นจะไม่มีการคิดค่าบริหารจัดการกองทุน


กำลังโหลดความคิดเห็น...