xs
xsm
sm
md
lg

TMBAM Eastspring ปิด2กองตราสารหนี้ ยันสินทรัพย์ดี-เพื่อประโยชน์ลูกค้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์TMBAM Eastspring ปิด2กองทุนหวังรักษาผลประโยชนืนักลงทุน ยันไม่มีผิดนัดชำระหนี้ พิษโควิดทำนักลงทุนวิตกแห่เทขาย ระบุเป็นตราสารหนี้คุณภาพดีแต่เป็นการลงทุนต่างประเทศทำให้ได้รับผลกระทบรุนแรงจากความผันผวน มั่นใจไม่กระทบกองทุนตราสารหนี้อื่นๆในระบบ พร้อมแจงนักลงทุนรอรับเงินขายคืนหน่วยได้ภายในวันที่ 2 เมษายนนี้ ด้านธนาคารทหารไทยออกมาตรการด่วนอุ้มนักลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนเป็นหลักประกันขอสินเชื่อก่อนได้

นายสมจินต์ ศรไฟศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด หรือ TMBAM Eastspring เปิดเผยว่า การที่บริษัทจำเป็นจะต้องมีการปิดกองทุน ทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ สืบเนื่องจากภาวะวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก และทำให้การลงทุนในตลาดตราสารหนี้มีความผันผวน และเกิดแรงเทขายอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจากผู้ถือหน่วยลงทุนไทยในทั้งสองกองทุนเพื่อถือเงินสดโดยเร็ว โดยทั้ง2กองทุนถือว่าได้รับผลกระทบมากว่าเนื่องจากมีการลทุนในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ส่วนกองทุนที่ลงทุนตราสารหนี้ในประเทศจะได้รับมาตรช่วยเหลือจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการเสริมสภาพคล่อง

ทั้งนี้ ยอดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของทั้งสองกองทุนนับแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีจำนวนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละกองทุน ขณะที่สภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้กลับเบาบาง และเป็นที่เชื่อได้ว่าการเทขายอย่างรุนแรงจะยังคงมีได้ต่อเนื่องซึ่งการเร่งการขายสินทรัพย์ในตลาดตราสารหนี้ต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนทั้ง2กองมีทรัพย์สินคุณภาพดีแต่ถูกกระบวนการพานิคเซลทำให้ช่องว่างของราคาที่เพิ่มมากขึ้น แต่ไม่ได้เกิดจากากรผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด โดยการลดลงของกองทุนตั้งแต่วันที่ 16-25 มีนาคมส่งผลให้ขนาดของกองทุนลดลงไป 49% และ 75% ส่งผลให้ปัจจุบันกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ มีขนาดกองทุนเหลืออยู่ประมาณ 3.823 หมื่นล้านบาท จากเดิมในวันที่2เดือนมีนาคมอยู่ 7 หมื่นล้านบาท และกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูนมีขนาดกองทุนเหลืออยู่ 2.519 หมื่นล้านบาท จากเดิมเมื่อวันที่ 2 มีนาคมอยู่ที่ 8 หมื่นล้านบาท

"การปิดกองทุนจะทำให้ผู้จัดการกองทุนมีเวลาในการจัดการพอร์ตเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการที่่จะต้องทำการขายที่มีความวิตกกังวลมากเกินไป โดยสถานการณ์นี้จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อกองทุนรวมอื่นของบริษัท ซึ่งความวิตกกังวลดังกล่าวส่งผลให้ดีมาน์การซื้อตราสารของนักลงทุนน้อยลง มีส่วนต่างของราคาเสนอขายและซื้อที่ต่างกันมาก การขายจำนวนมากๆจึงเป็นไปได้ยากจึงเป็นต้นทุนการขายที่สูงกว่าปกติ เพราะผู้ลงทุนมีความตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิด กองทุนที่มีการเทขายจากความวิตกกังวลจึงทำให้เกิดผลการขาดทุนมากขึ้น โดยตราสารหนี้ที่ลงทุนไม่ได้มีเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด เป็นตราสารในระดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งถ้านักลงทุนสามารถลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้จะได้รับผลตอบแทนที่"นายสมจินต์กล่าว

นายสมจินต์ กล่าวอีกว่า สำหรับลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมในวันที่ 25 มีนาคมจะถือเป็นโมฆะ ส่วนนักลงทุนที่ทำการซื้อขายก่อนวันที่ 25 มีนาคมจะได้รับเงินซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่สั่งไว้ กระบวนหลังจากการปิดกองทุนจะต้องมีการชำระราคาโดยที่ 5 วันแรกนับจากวันที่ 26 มีนาคมเป็นต้นไป และหลักการของการชำระราคาผู้จัดการกองทุนจะพยายามขายสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่สามารถขายได้เพื่อรับเงินคืนมาให้ผู้ถือหน่วยภายใน 5 วันทำการหรือประมาณวันที่ 2 เมษายน ถัดจากนั้นถ้ายังคงมีของที่ยังไม่เหมาะที่จะขายไปในทันทีก็จะเข้าสู่กระบวนการภายใน 90 วัน

"ผู้จัดการกองทุนจะต้องดูแลการขายเพื่อไม่ทำร้ายผู้ถือหน่วย แต่ถ้ายังไม่สามารถดำเนินการก็อาจมีการยื่นขอคณะกรรมกำกับและดูแลหลักทรัพย์ช่วยพิจารณายึดเวลา แต่บริษัทเชื่อว่าสินทรัพย์คุณภาพดีที่กองทุนถืออยู่จะสามารถบริหารได้มีประสิทธิภาพดีกว่าหากมีเวลาเพิ่มมากขึ้น"นายสมจินต์กล่าว

**ทีเอ็มบี ออกมาตรการเพิ่มเติมเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้ากองทุนรวม**

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีได้ออกมาตรการเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของบลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง ภายหลังจากที่บลจ.ประกาศไม่รับซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์

สำหรับทีเอ็มบีนั้น ถึงแม้ปัจจุบันจะถือหุ้นในบลจ.ทหารไทย อีสท์สปริงเหลือเพียง 35% แต่เป็นความตั้งใจของเราที่จะดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักลงทุนรายย่อย จึงได้ออกโปรแกรมช่วยเหลือสำหรับนักลงทุนทุกคนที่ถือกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ ทั้งที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของทีเอ็มบีหรือแม้จะไม่ใช่ลูกค้าของทีเอ็มบีก็ตาม โดยหากท่านใดมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในระยะสั้น ก็สามารถนำหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อตามโปรแกรมช่วยเหลือกับทีเอ็มบีได้ ซึ่งธนาคารประเมินว่าโปรแกรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่อาจจะมีสภาพคล่องตึงตัวในระหว่างที่รอบลจ.ทหารไทย อีสท์สปริงดำเนินการขายตราสารคุณภาพดี ซึ่งได้กระจายการลงทุนอยู่ทั่วโลกเพื่อนำเงินลงทุนมาจัดสรรคืนผู้ถือหน่วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...