xs
xsm
sm
md
lg

พิษโควิดปิด 2 กองทุนทหารไทย “ธนเพิ่มพูน-ธนไพบูลย์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บลจ.ทหารไทยยกเลิกธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดสำหรับรายการที่มีผลวันที่ 25 มีนาคม 2563 และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ เกิดแรงเทขายอย่างรุนแรงจากวิกฤติโควิด-19

นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ได้มีการชี้แจงผ่านทาง Facebook Live ถึงกรณีที่ บลจ.ทหารไทยยกเลิกโครงการกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ ว่า เกิดจากนักลงทุนตื่นตระหนกจนเทขายหน่วยลงทุนอย่างรุนแรงเพื่อต้องการถือเงินสดเพราะกังวลสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 แม้ว่าทรัพย์สินที่กองทุนตราสารหนี้ลงทุนจะมีคุณภาพดีก็ตาม แรงเทขายอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่วันที่ 16-25 มีนาคม 2563 ทำให้ขนาดสินทรัพย์ลดลงไป 49% และ 75% ตามลำดับ ดังนั้น ทาง บลจ.ทหารไทยจึงตัดสินใจยุติการซื้อขายและปิดกองทุน และยกเลิกธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดสำหรับรายการที่มีผลในวันที่ 25 มีนาคม 2563

สำหรับขั้นตอนการคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทางผู้จัดการกองทุนจะพยายามขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ในล็อตแรกและคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยภายใน 5 วันทำการ และจะค่อยทยอยขายสินทรัพย์ล็อตต่อไป แต่เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 ผู้จัดการกองทุนอาจจะรอจนกว่าจะได้ราคาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยมากที่สุด และทยอยคืนภายใน 90 วัน ยังเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายราคาตราสารหนี้ที่ถืออยู่จะดีขึ้น

“ขออภัยท่านผู้ลงทุนและท่านผู้ถือหน่วย โดยยืนยันว่าสิ่งที่ดำเนินการเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและไม่กระทบต่อกองทุนอื่นๆ ซึ่งกองทุนทั้ง 2 กองนี้เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีความแตกต่างจากกองทุนตราสารหนี้อื่นๆ ในอุตสาหกรรม โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศสูงตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนโครงการ (ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) แม้ว่าสินทรัพย์ที่กองทุนทั้งสองลงทุนจะอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมากกว่า 70% มีอันดับเครดิตในระดับ A (-) ขึ้นไป” นายสมจินต์กล่าว

ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน เช่น การชะลอระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จาก T+1 และ T+2 ของทั้งสองกองทุนตามลำดับเป็น T+5 เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนสามารถรักษาประสิทธิภาพในการซื้อ-ขาย ตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีคุณภาพในพอร์ตการลงทุนภายใต้สภาวะที่ตลาดไม่ปกติเช่นนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านราคาแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ก็ยังคงไม่สามารถชะลอแรงขายกองทุนได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อเพิ่มเติมที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1725 ในวันทำการ เวลา 08.30-17.30 น.

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าวว่า การประกาศขอยกเลิกโครงการกองทุนของ 2 กองทุนดังกล่าวเพราะเกิดการไถ่ถอนอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดตราสารหนี้ได้ นอกจากนี้ สัดส่วนของขนาดกองทุนรวมของ 2 กองทุนดังกล่าว ณ ปัจจุบันมีขนาดลดลงไปมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมโดยรวม จึงส่งผลกระทบน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา

สมาคมฯ ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องว่าจะมีปัจจัยอื่นเข้ามากระทบอีกหรือไม่ โดยเชื่อมั่นว่ามาตรการอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ครอบคลุมและเพียงพอ ขณะที่ผู้จัดการกองทุนในหลาย บลจ.ต่างยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้ดีขึ้น ซึ่งจะใช้เครื่องมือตามมาตรการเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า มาตรการของ ธปท.และ ก.ล.ต.เป็นเครื่องมือเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติมให้กอง daily fixed income โดยปริมาณการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยทั่วไปมีแนวโน้มลดลง และยังไม่มีกองทุนรวมตราสารหนี้ใดที่มีการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรม repo เพื่อเสริมสภาพคล่องเกิน 10% ของ NAV นอกจากนี้ ธปท.ยังได้แถลงด้วยว่าภาพรวมตลาดการเงินไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น และปริมาณการขอรับความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องจาก ธปท.มีจำนวนน้อย


กำลังโหลดความคิดเห็น