xs
xsm
sm
md
lg

กสิกรไทยปลื้ม Term Fund Plus ขายเกลี้ยงเพียง 6 ชั่วโมง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า หลังจากที่กองทุน Term Fund Plus ภายใต้ชื่อ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A (KFF21A) ได้เปิดเสนอขายเป็นวันแรก ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กองทุนสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วด้วยเวลาเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,290 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค. 63) ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยเตรียมเปิดเสนอขายกองทุนใหม่ในครั้งถัดไปเร็วๆ นี้

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า สาเหตุหลักที่ทำให้กองทุน Term Fund Plus ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลาม มีปัจจัยสนับสนุนมาจาก 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วโลกยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ทำให้มีความน่าสนใจลดน้อยลงไป และ 2) สภาวะตลาดโดยรวมยังมีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงทั้งจากประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน รวมถึงวิกฤตการณ์ COVID-19 ที่ยังคงมีการระบาดขึ้นในระลอกที่สองหลังจากที่ในหลายประเทศเริ่มมีการคลายล็อกดาวน์ ดังนั้น ตราสารหนี้จึงถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยและมีความน่าสนใจกว่าเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น

“กองทุน Term Fund Plus มีความแตกต่างจากกองทุน Term Fund ทั่วไป ทั้งในแง่การบริหารจัดการ จำนวนสินทรัพย์ที่ลงทุน และอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่สูงกว่า ทั้งนี้ กองทุน Term Fund Plus ได้รับความร่วมมือจาก Invesco Hong Kong ซึ่งเป็น บลจ.ชั้นนำระดับโลกที่บริหารสินทรัพย์ในส่วนของตราสารหนี้กว่า 372,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์สูงในการบริหารตราสารหนี้ ซึ่งกองทุนที่บริหารไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ นอกจากนี้ ทีมผู้จัดการกองทุนหลักยังได้รับรางวัล Best-in-class ประเภท Asia Fixed Income จาก Benchmark Fund of the Year Awards 2017 (ที่มา : Invesco ณ วันที่ 30 ก.ย. 62) โดยบริหารผ่านกองทุนหลักที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกกว่า 80 ตราสาร รวมถึง High Yield Bond บางส่วน และใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ที่มุ่งซื้อและถือครองจนครบอายุตราสาร เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง พร้อมกับติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เป็นสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่า 70% ของพอร์ต สำหรับสัดส่วนการลงทุนที่เหลือ บลจ.กสิกรไทยจะรับหน้าที่บริหารโดยกระจายลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน” นายนาวินกล่าว

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน Term Fund Plus จะเปิดเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สามารถถือครองหน่วยลงทุนได้เป็นระยะเวลา 1 ปี และกำลังมองหาผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากประจำ/กองทุน Term Fund ทั่วไป ภายใต้ความเสี่ยงต่ำ
กำลังโหลดความคิดเห็น...