xs
xsm
sm
md
lg

ดึง “สัตยา” เข้าบริหารงานจบศึกปัญหาตัวแทน AIA

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เอไอเอ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง “สัตยา เทพบรรเทิง” เป็นผู้จัดการทั่วไป ด้านปฏิรูปฝ่ายตัวแทนและการสื่อสาร โดยมีผลบังคับใช้ทันที เชื่อจะสามารถสานสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนกับบริษัท เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องต่างๆ

รายงานข่าวจากบริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีมติประกาศแต่งตั้ง สัตยา เทพบรรเทิง เป็นผู้จัดการทั่วไป ด้านปฏิรูปฝ่ายตัวแทนและการสื่อสาร โดยมีผลบังคับใช้ทันที โดยในบทบาทใหม่นี้นายสัตยายังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปฝ่ายขายของเอไอเอ ประเทศไทย ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยจะทำงานใกล้ชิดกับนายตัน คาร์ โฮ อธิการบดีและผู้บริหารศูนย์ฝึกอบรมผู้บริหาร เอไอเอ ลีดเดอร์ชิปเซ็นเตอร์ (AIA Leadership Centre - ALC) ในเรื่องกลยุทธ์การปฏิรูป

นอกจากนี้ นายสัตยาจะทำหน้าที่สำคัญในการสานสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนกับบริษัท เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องต่างๆ ซึ่งนายสัตยาจะยังคงเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารและรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คือ นายซาลูน ธรรม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความเข้าใจระหว่างพลังตัวแทนกับบริษัท ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนและลูกค้า ทางบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายขาย (Agency Advisory Board - AAB) ขึ้น โดยนายสัตยาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานของคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายขายนี้จะมีบทบาทในการให้คำแนะนำและมอบข้อเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายและลูกค้า

ทางด้านนายสัตยา เทพบรรเทิง ผู้จัดการทั่วไป ด้านปฏิรูปฝ่ายตัวแทนและการสื่อสาร กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นมากกับบทบาทและความรับผิดชอบใหม่ที่มีต่อเอไอเอ ประเทศไทย ในบทบาทใหม่นี้ผมยังได้รับโอกาสในการช่วยส่งเสริมและผลักดันเพื่อยกระดับให้เอไอเอ ประเทศไทยก้าวหน้าไปอีกขั้น เพื่อให้เราอยู่เหนือกว่าคู่แข่งและรักษาตำแหน่งบริษัทประกันชีวิตที่มีเครือข่ายตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายขายนี้จะเป็นจุดเริ่มที่จะรวบรวมช่วยกันแก้ไข รับข้อมูล ช่วยกันเปลี่ยนแปลงในบริษัท ลูกค้า และฝ่ายขาย ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผมขอขอบคุณบริษัทที่ให้โอกาสผมได้เข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายขาย”

“ผมมั่นใจว่าการทำงานร่วมกันในครั้งนี้เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่เรามุ่งมั่นและตั้งใจไว้แน่นอนครับ”นายสัตยากล่าว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาตัวแทน AIA ได้มีการนัดรวมตัวประท้วงที่ตึก AIA สาขาสุรวงค์ ตามที่ระบุไว้เมื่อวานก่อน อย่างไรก็ตาม การชุมนุมในครั้งนี้มีการเรียกร้องให้เปลี่ยน CEO คือ นายซาลูน ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอ ประเทศไทย และให้ชะลอการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของนายสัตยา เทพบรรเทิง ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายตัวแทน ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

โดยหนึ่งในตัวแทน AIA ที่ได้เข้ามาชุมนุมให้เหตุผลว่า ที่มีการนัดชุมนุมกันเพราะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา AIA มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยในส่วนของตัวแทน ซึ่งตัวแทนโดยเฉพาะในต่างจังหวัดยังไม่ค่อยทราบข่าว และยังปรับตัวไม่ค่อยได้ การเปลี่ยนผู้บริหารจากนายคริส อาว แทนนายสัตยา เทพบรรเทิง เป็นที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายตัวแทนนั้นจะส่งผลต่อนโยบายการบริหารงานตัวแทนแบบใหม่โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร และวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ การที่ตัวแทนมาชุมนุมคืออยากให้ชะลอการเปลี่ยนแปลงลงทั้งในเรื่องของตำแหน่ง CAO ซึ่งที่ผ่านมาเป็นคนไทยคอยดูแล และอยากให้เป็นคนไทยมากกว่าคนต่างชาติเพราะตัวแทน AIA กว่า 60,000 คนอาจจะเกิดการสื่อสารที่ลำบาก และชาวต่างชาติไม่เข้าใจวัฒนธรรมของคนไทย อยากให้มีการชะลอเรื่องการแต่งตั้งคนใหม่ที่จะมาแทนนายสัตยาไปก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า หลังจากได้มีการชุมนุมเรียกร้องของเหล่าตัวแทน AIA แล้ว ทางบริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด ได้มีการชี้แจงกรณีดังกล่าวดังนี้ การรวมตัวของกลุ่มตัวแทนประกันชีวิตที่มารวมตัวกันที่สำนังานใหญ่ เอไอเอ ประเทศไทย เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายสัตยา เทพบรรเทิง ในตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต โดยก่อนหน้านี้เอไอเอ ประเทศไทย ได้มีการประกาศผังโครงสร้างการบริหารฝ่ายตัวแทน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมบริหารเพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายตัวแทนให้เติบโตในหน้าที่การงาน โดยนายสัตยาในปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายตัวแทน รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยหลังจากการประกาศมีผู้นำตัวแทนบางท่านเกิดความกังวลและสับสนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และได้ทำการสื่อสารความกังวลใจผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และได้เชิญชวนตัวแทนอื่นๆ มารวมตัวกันภายในองค์กรเพื่อนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะผู้บริหารของเอไอเอ ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเปิดดำเนินงานและให้บริการลูกค้าตามปกติ ทั้งนี้ เอไอเอขอย้ำให้ทราบว่านายสัตยาไม่ได้ถูกลดตำแหน่ง และบริษัทไม่มีเจตนาจะลดบทบาทความสำคัญของนายสัตยา โดยตำแหน่งใหม่ที่นายสัตยาได้รับการแต่งตั้งนั้นมีความสำคัญและมีบทบาทในการที่ช่วยปฏิรูปการดำเนินงานของฝ่ายตัวแทน และสำหรับตำแหน่งนี้น้อยคนจะสามารถทำได้ และบริษัทก็เชื่อมั่นว่านายสัตยาจะทำงานในบทบาทใหม่นี้ออกมาได้เป็นอย่างดี

สำหรับในตำแหน่งนี้จะมีการรายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอไอเอ ประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่านายสัตยาจะได้ใช้ความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์ในการทำงานในการสร้างความเข้าใจกับตัวแทนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น ผู้บริหารหน่วยมีรายได้เพิ่มขึ้น ตัวแทนสามารถบรรลุความฝันและเติบโตเป็นตัวแทนมืออาชีพได้ นอกจากนี้ นายสัตยายังคงเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารเอไอเอ ประเทศไทย ช่วยในการสื่อสารระหว่างตัวแทนกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนหรือประเด็นปัญหาต่างๆ โดยนายสัตยาจะทำงานใกล้ชิดกับตัวแทนระดับผู้นำเพื่อริเริ่มการปฏิรูปฝ่ายตัวแทน และจะออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างตัวแทนมืออาชีพ สร้างความเติบโตทางธุรกิจผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น