xs
xsm
sm
md
lg

หลักสูตร The NEXT Real เผยแนวคิดการบริหาร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายอนันต์ อัศวโภคิน
The NEXT Institute by SIU จับมือโฮมบายเออร์ไกด์ เปิดหลักสูตร The NEXT Real 4เน้นเนื้อหาการเรียน มุ่งให้เห็นโอกาสใหม่ เคล็ดลับทางการค้า แนวคิดการบริหาร คอนเซ็ปต์โครงการ trend design เปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560

นายอนันต์ อัศวโภคิน ผู้ก่อตั้งหลักสูตร The NEXT Real กล่าวว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมและเป็นธุรกิจที่รองรับพื้นฐานการดำรงชีวิตของของประชาชน การประกอบธุรกิจนี้ไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ แต่ต้องอาศัยทัศนคติที่ถูกต้อง และใช้ทักษะประสบการณ์ที่สั่งสม ถ่ายทอดกันระหว่างผู้ประกอบการ เพื่อผลิตสินค้าอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่มีคุณภาพตอบสนองได้ตรงความต้องการของตลาด จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นจากการเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน และเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มประชากรทั้งด้าน อายุ รายได้ รสนิยมก็มีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นความจำเป็นที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้เท่าทันแนวโน้มต่างๆเหล่านี้

หลักสูตร The NEXT Real จึงมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดการถ่ายทอดทักษะประสบการณ์จากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ มุ่งหวังให้ความรู้ข่าวสารที่จะทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ติดตามและมองเห็นแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งจะส่งผลดีต่อวงการอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจประเทศ

ด้านนายบริสุทธิ์ กาสินพิลา ผู้อำนวยการหลักสูตร The NEXT Real และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด กล่าวว่า หลักสูตร The NEXT Real มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้เกิดการถ่ายทอดทักษะประสบการณ์จากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สร้างสรรค์ไปสู่นักพัฒนาอสังหารุ่นใหม่ตลอดจนถ่ายทอดแง่คิดมุมมองจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาปนิก ผู้รับเหมา นักกฎหมาย ชั้นนำของประเทศและในช่วงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงใหญ่ของเศรษฐกิจสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรจึงมีวัตถุประสงค์นำเสนอให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ แนวโน้มประชากรและเมือง แนวโน้มเทคโนโลยีเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัย และแนวโน้มการออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตร The NEXT Real หวังว่า เมื่อทักษะประสบการณ์ (experience) หลอมรวมกับการรู้เท่าทันแนวโน้ม (trend) ที่เกี่ยวข้อง ย่อมก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ (innovation) กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆและโครงการที่อยู่อาศัย ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ รวมถึงเครือข่ายของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศเป็นการต่อยอด และ แบ่งปันทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร กล่าวว่า ความสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้นจากรุ่นที่ผ่านมา เกิดจากการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของวิทยากร ซึ่งเป็นตัวจริงของวงการ นักเรียนหลายคนบอกว่าได้ฟังคำพูดเพียงบางประโยคของวิทยากร ก็คุ้มค่าเรียนแล้ว เพราะนักเรียนนำกลับไปใช้ในการบริหารธุรกิจของตนเอง ปรับปรุงวิธีการ หรือ การนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้จริง และเกิดการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกันเอง มีการไปดูโครงการของเพื่อนๆในรุ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งกระบวนการเรียนที่เราได้ออกแบบไว้ ทำให้เกิดความสนิทสนมเป็นจนเพื่อนกัน ได้ทำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน จนนำไปสู่ Networking ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งเกิดการร่วมทุนทำโครงการด้วยกัน การซื้อขายสินค้ากันระหว่างเพื่อนๆ ในปีที่ผ่านมาเรามีการจัดงานให้นักเรียนมาออกบูทแสดงโครงการ หรือสินค้าของตนเอง ปรากฏว่า เกิดการซื้อขายระหว่างเพื่อนในรุ่น และระหว่างรุ่นกันอย่างมาก ซึ่งเรากำลังพัฒนารูปแบบให้เกิด Networking ทางธุรกิจ Real Estate และเป็นสังคมของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง
กำลังโหลดความคิดเห็น...