xs
xsm
sm
md
lg

ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวจรรยาบรรณธุรกิจ-แนวปฏิบัติด้านแรงงานฉบับใหม่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ไทยยูเนี่ยนประกาศเปิดตัวจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานฉบับใหม่ ชี้เพิ่มความเข้มงวดต่อการมีความรับผิดชอบและความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างเคร่งครัดขึ้น เผยเป็นหนึ่งในมาตรการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในองค์กร

รายงานข่าวจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประกาศเปิดตัวจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานฉบับใหม่ที่เข้มงวดต่อการมีความรับผิดชอบและความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างเคร่งครัดขึ้น จรรยาบรรณธุรกิจฉบับใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัทแทนที่จรรยาบรรณธุรกิจการปฏิบัติด้านแรงงานฉบับปี 2556 ซึ่งเป็นอีกตัวอย่างความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างแท้จริง จรรยาบรรณธุรกิจฉบับใหม่นี้มีการจัดทำถึง 13 ภาษาเพื่อครอบคลุมกิจการของบริษัทที่มีอยู่ทั่วโลก

จรรยาบรรณธุรกิจของไทยยูเนี่ยนตั้งอยู่บนหลัก 12 ประการที่เน้นการสร้างวัฒนธรรมบนรากฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติระดับสากลของ United Nations Global Compact ที่ว่าด้วย ความรับผิดชอบและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจฉบับแก้ไขจะมุ่งเน้นไปที่หลักเกณฑ์การรับสมัครและดูแลแรงงาน ที่ต้องระบุถึงสวัสดิการพนักงาน ค่าแรง ค่าจ้าง เกณฑ์อายุ รวมถึงมีการแจ้งให้พนักงานทราบถึงสิทธิการในการสมาคม สิทธิในการร่วมกันเจรจาต่อรอง และกรอบการทำงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย นอกจากนี้ จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ยังคงมีความเหมือนกับฉบับปี 2556 ตรงที่ไม่ยินยอมต่อการละเมิดนโยบายสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานโดยเด็ดขาด

“จรรยาบรรณธุรกิจฉบับใหม่นี้ได้นิยามความคาดหวังที่เรามีต่อคู่ค้าของเรา และแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ผู้บริโภค และประชากรทั่วทั้งโลกให้ทราบว่า องค์กรของเราดำเนินธุรกิจบนความซื่อสัตย์ และมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง ส่งเสริมการทำงานภายใต้การมีธรรมภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และต่อต้านการทำงานที่ทุจริตในทุกรูปแบบ”

“ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นสถานการณ์การค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิแรงงานในหลายส่วนของโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ เราหวังว่าจะมีผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่จะร่วมกับเราในการเรียกร้องให้ยุติการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างเด็ดขาด”นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว

จรรยาบรรณฉบับใหม่นี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายมาตรการที่บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทานจะปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยสิ้นเชิง สำหรับมาตรการอื่นๆ ของไทยยูเนี่ยน ประกอบด้วย หนึ่ง ไทยยูเนี่ยน เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะทำงานห่วงโซ่อุปทานกุ้งที่ยั่งยืน (Shrimp Sustainable Supply Chain Task Force) ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรอุตสาหกรรมระดับสากลประกอบด้วย ผู้ค้าปลีกชั้นนำต่างๆ ผู้ผลิต หน่วยงานรัฐและ เอ็นจีโอ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ห่วงโซ่อุปทานของไทยปลอดแรงงานบังคับ (forced labor) ด้วยความรับผิดชอบ การตรวจสอบยืนยัน และความโปร่งใส

สอง ไทยยูเนี่ยน กำลังทำการตรวจสอบภายในในห่วงโซ่อุปทานอาหารกุ้งให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติที่ดีโดยหน่วยงานผู้ตรวจสอบอิสระสากล UL โดยจะดำเนินการตรวจสอบภายใน 50 เปอร์เซนต์ในห่วงโซ่อุปทานอาหารกุ้งภายในเดือนตุลาคมนี้ และทาง UL จะตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานอาหารกุ้งครบทั้งหมด 100 เปอร์เซนต์ภายในเดือนมกราคม 2559 และเมื่อการตรวจสอบแล้วเสร็จจะได้รับการยืนยันถึงการผ่านมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานตรวจสอบอิสระ

สาม ไทยยูเนี่ยน จะดำเนินการตรวจสอบภายในห่วงโซ่อุปทานปลาซาร์ดีน ปลาแมคเคอเรล และปลากระพง จากน่านน้ำไทยได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในเดือนตุลาคมศกนี้ เมื่อการตรวจสอบภายในแล้วเสร็จจึงให้บุคคลที่สามทำการตรวจสอบคู่ค้า

สี่ ไทยยูเนี่ยน ได้เริ่มโครงการอบรบอย่างเป็นทางการสำหรับเรือหาปลาไทย และบริษัทนายหน้าที่ขายวัตถุดิบของไทยทั้งหมด ซึ่งประมาณ 26 เปอร์เซนต์ของระบบห่วงโซ่อุปทานได้รับการอบรมไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้การอบรมจะแล้วเสร็จสมบูรณ์

และห้า ไทยยูเนี่ยน ร่วมมือกับองค์การสิทธิแรงงานข้ามชาติ ในการดำเนินการอบรมพนักงานข้ามชาติของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนให้ทราบและเข้าใจถึงสิทธิแรงงานที่พึงมีตามกฎหมายไทย

จรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานฉบับนี้จะเริ่มบังคับใช้กับบริษัทในเครือไทยยูเนี่ยนทุกบริษัท โดยมีแผนเริ่มดำเนินการและตรวจสอบภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2558 ถัดจากนั้นในเดือนพฤศจิกายนจะมีการอบรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณฉบับใหม่นี้ต่อพนักงานในสถานประกอบการของไทยยูเนี่ยนทุกแห่งในประเทศไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น...