xs
xsm
sm
md
lg

TU ติดอันดับ DJSI ปีที่ 2 มุ่งเป้าบรรษัทภิบาลยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  หรือ TU
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ติดอันดับการสำรวจบรรษัทภิบาลจาก DJSI เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ด้วยคะแนน 67% ตั้งเป้าสร้างสมดุลของความรับผิดชอบต่อสังคม

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป หรือ TU ผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลชั้นนำระดับโลก ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ DJSI ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ประจำปี 2558 อีกครั้ง ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีระดับคะแนนรวมเพิ่มขึ้นถึง 67 เปอร์เซ็นต์ จากการพัฒนาผลการดำเนินงานในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการจัดการผลกระทบทางสังคม ระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป กล่าวว่า เมื่อปีที่แล้วเราได้รับเกียรติอย่างมากที่ได้อยู่ในดัชนีของ DJSI ซึ่งปีนี้เรายังคงสามารถรักษามาตรฐานได้อีกครั้ง นั่นแสดงให้เห็นว่า เส้นทางด้านความยั่งยืนของเราเดินมาอย่างถูกต้องในการสร้างสมดุลระหว่างนโยบายด้านความยั่งยืน และการสร้างคุณค่าทางธุรกิจบนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมของเราที่ต้องเผชิญต่อความกดดันจากความท้าทายมากมาย การสร้างสมดุลของความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างถือเป็นความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของเรา การที่เราได้เป็นสมาชิก DJSI อีกครั้งจึงเปรียบเสมือนการได้รับรองถึงความพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นต่อธุรกิจของเราอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

สำหรับ DJSI นี้ เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยแต่ละปีจะมีการคัดเลือกบริษัทขนาดใหญ่มาเข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA) กว่า 3,000 บริษัท โดยรวม 800 บริษัท ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่จากอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทที่ถูกเลือกเข้ามาอยู่ในดัชนีดาวโจนส์นี้จะต้องได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์โดยจะครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงมิติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมนั้นๆ บริษัทที่สามารถผ่านการประเมินจะเข้าสู่กลุ่มดัชนีนี้ ซึ่งไทยยูเนี่ยน ถือเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกในกลุ่มอาหารที่ได้เข้าสู่กลุ่มดัชนี DJSI นี้ 2 ปีติดต่อกัน และยังเป็นหนึ่งใน 14 บริษัทจดทะเบียนของไทยที่ได้เป็นสมาชิกในดัชนีของ DJSI ในปี 2558

ด้าน นายเดเรียน แมคเบรน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวเสริมว่า สำหรับไทยยูเนี่ยนการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในดัชนีความยั่งยืนระดับสากลอย่าง DJSI นับเป็นเกียรติอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับรองจากองค์กร หรือหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในการดำเนินธุรกิจ ความมุ่งมั่นของเราในเรื่องของธรรมาภิบาล การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย การพัฒนาและการจัดการด้านบุคลากร การมีส่วนร่วมทางสังคม ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัท

“เส้นทางความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน เกิดจากฐานรากของธุรกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง คือ ความเป็นตัวตนของเรา ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งถูกสร้าง หรือกำหนดขึ้นมา ขณะเดียวกัน วิสัยทัศน์จากผู้บริหารที่ได้ปลูกฝังกลายเป็นค่านิยมองค์กรที่ยึดมั่นการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน และเรายังมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อทุกความคิดเห็นที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสียอย่างจริงจัง และมีความโปร่งใส เพื่อร่วมกันหาหนทาง และจัดการกระบวนการทำงาน ซึ่งเรามุ่งหวังที่ก้าวไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันในอนาคต”
กำลังโหลดความคิดเห็น...