xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป้อม” เป็นประธานเปิดบ่อน้ำบาดาลยักษ์แห่งแรกของไทย แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ชัยนาท - “บิ๊กป้อม” เป็นประธานเปิดบ่อน้ำบาดาลยักษ์แห่งแรกของไทย แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ช่วยให้ชาวชัยนาท 8 หมู่บ้านได้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี
วันนี้ (21 ต.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (Riverbank Filtration : RBF) แห่งแรกของประเทศไทย ที่บ้านธัญญอุดม ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้าราชการและประชาชน จำนวน 300 คน ให้การต้อนรับโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดสถานีจ่ายน้ำถาวรจากระบบสู่รถบรรทุกน้ำ และเปิดน้ำจากบ่อบาดาลเข้าเติมในถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร และเยี่ยมชมระบบควบคุมน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ระบบ DGR SCADA ระบบ IOT ควบคุมระบบน้ำบาดาลอัจฉริยะ และเยี่ยมชมอาคารศูนย์เรียนรู้ด้านน้ำบาดาล พร้อมชุดบริการน้ำแร่ รวมทั้งได้มอบคู่มือดูแลและบำรุงรักษาระบบพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ RBF ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนายกเทศมนตรีตำบลหาดท่าเสา

ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาดทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการพิจารณาแนวทางเก็บกักน้ำฝนไว้ในทุกรูปแบบทั้งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินให้มากที่สุด เพื่อรอรับฤดูแล้งหน้าที่จะมาเยือนในปีต่อไป ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (Riverbank Filtration : RBF) เพื่อนำน้ำบาดาลบริเวณใกล้แม่น้ำ ซึ่งมีปริมาณมากมาใช้ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเป็นน้ำบาดาลคุณภาพดี เนื่องจากผ่านการกรองโดยธรรมชาติ สามารถนำน้ำบาดาลมาใช้และไม่ส่งผลกระทบต่อน้ำผิวดิน โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ราชบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินในบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย

สำหรับบ่อน้ำบาดาลดังกล่าว เป็นบ่อบาดาลขนาดใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร หรือ 24 นิ้ว ความลึกประมาณ 48 เมตร สามารถสูบน้ำบาดาลได้ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือมากกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีหอถังเหล็กส่งน้ำระยะไกล ความสูง 40 เมตร ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร มีถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมระบบท่อกระจายน้ำ ความยาวรวม 5,800 เมตร ครอบคลุมถึง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านประจำรัง หมู่ที่ 2 บ้านบางก้านเหลือง หมู่ที่ 3 และบ้านธัญญอุดม หมู่ที่ 6 มีระบบผลิตน้ำดื่ม Reverse Osmosis (RO) มีอาคารศูนย์เรียนรู้ด้านน้ำบาดาลและปรับปรุงคุณภาพน้ำ และมีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดเพื่อประชาชนและสถานีจ่ายน้ำถาวร

ซึ่งจะสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท รวม 8 หมู่บ้าน 1,484 ครัวเรือน ประชากรกว่า 5,000 คน มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการระบบกระจายน้ำและส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาได้กว่า 1,460 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 8,000 คน เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสร้างความมั่นคงด้านเกษตรกรรม ไม่น้อยกว่า 6,200 ไร่ ซึ่งในอนาคตจะดำเนินการขยายระบบท่อกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดท่าเสา และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...