xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ โคราชแจ้งเตือนภัย ปชช. 11 อำเภอลุ่มน้ำลำตะคอง-ลำพระเพลิงเตรียมพร้อมอพยพ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ด่วนที่สุด! ผู้ว่าฯ โคราชออกประกาศแจ้งเตือนภัยลุ่มน้ำลำตะคอง-ลุ่มน้ำลำพระเพลิง ให้ประชาชน 11 อำเภอในพื้นที่ริมตลิ่งลำตะคอง ลำบริบูรณ์ ลำเชียงไกร และลำน้ำมูล เตรียมพร้อมอพยพหนีน้ำท่วม หลังน้ำเขื่อนลำพระเพลิงล้นหนัก เขื่อนลำตะคองจ่อเต็ม และมีฝนตกหนัก

วันนี้ (18 ต.ค.) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนภัยลุ่มน้ำลำตะคอง ประจำวันที่ 18 ต.ค. 2563 เวลา 18.00 น. ระบุว่า จ.นครราชสีมาได้ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนลำตะคอง พบว่าปัจจุบันมีปริมาณ 302.249 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 96.43% ของความจุ 314.49 ล้าน ลบ.ม. ประกอบกับพบว่าในพื้นที่ อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน มีฝนตกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลำตะคองจำนวนมาก จึงแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมตลิ่งลำตะคอง ลำบริบูรณ์ ลำเชียงไกร ลำน้ำมูล และพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมอพยพกรณีเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่

น้ำลำตะคองจากเขาใหญ่ล้นตลิ่งท่วม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รอบสอง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ให้เก็บของขึ้นที่สูงและพร้อมอพยพ หากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน ให้อพยพประชาชนไปยังจุดที่จัดเตรียมไว้ทันที ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้การช่วยเหลือประชาชนประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าฯ นครราชสีมาได้ออกประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนภัยลุ่มน้ำลำพระเพลิง ประจำวันที่ 18 ต.ค. 2563 เวลา 18.00 น. โดยระบุว่า สถานการณ์น้ำเขื่อนลำพระเพลิง วันที่ 18 ต.ค. 63 พบว่ามีปริมาณปัจจุบัน 173.500 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 111.94 % ของความจุ 155 ล้าน ลบ.ม. และมีการระบายน้ำออก 9.358 ล้าน ลบ.ม. ประกอบกับพบว่าในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว อ.ปากช่อง มีฝนตกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำพระเพลิง ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย อ.โชคชัย เพิ่มสูงขึ้น


จึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำ และพื้นที่ริมตลิ่ง โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองปัก และตำบลอื่นๆ ที่เสี่ยงภัยของพื้นที่ อ.ปักธงชัย อ.โชคชัย เตรียมพร้อมอพยพ กรณีเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเผชิญเหตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ นครราชสีมายังได้ออกโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนรราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0021/501 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2563 ถึงนายอำเภอ 11 อำเภอ นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง ลำบริบูรณ์ ลำเชียงไกร ลำน้ำมูล และพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำ ได้แก่ อ.สีคิ้ว, อ.สูงเนิน, อ.ขามทะเลสอ, อ.เมืองนครราชสีมา, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.โนนไทย, อ.โนนสูง, อ.พิมาย, อ.ชุมพวง, อ.ลำทะเมนชัย และ อ.เมืองยาง เตรียมพร้อมอพยพ

เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมานายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมาเขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมาSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...