xs
xsm
sm
md
lg

นักเรียน-นศ.ศรีสะเกษรวมพลัง! ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ยันไม่เห็นด้วยจาบจ้วงเบื้องสูง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศรีสะเกษ - เด็กนักเรียน-นักศึกษา และชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ รวมพลังปกป้องเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและยึดมั่นในความรักสามัคคี กตัญญูรู้คุณ ลั่นไม่เห็นด้วยจาบจ้วงเบื้องสูง

วันนี้ (24 ก.ย.) ที่ห้องประชุม 7201 อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ปราชญ์ชาวบ้าน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแทงวิทยา โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม สมาชิกชมรมคนรักในหลวง อำเภอยางชุมน้อย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 500 คน


โดยมีการกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันว่า จะปกป้องเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดี จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ผักสวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งกอ มะละกอหนึ่งต้น และจะยึดมั่นในความรักสามัคคี และสมานฉันท์ สืบไป

นายประดิษฐ์ พรมเสนา ปราชญ์ชาวบ้านและอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 กล่าวว่า สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเป็นเวลาช้านาน เมื่อเกิดวิกฤตชาติทุกครั้ง สถาบันพระมหากษัตริย์จะหาทางปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ดังนั้น พสกนิกรชาวไทยล้วนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ที่ทรงคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า เมื่อราษฎรได้รับภัยพิบัติ หรือความลำบาก จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณขจัดปัดเป่าโดยทันที


โดยเฉพาะโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทำให้พสกนิกรได้มีอยู่ มีกิน อย่างพอเพียง ตามอัตภาพ การสืบสานปณิธานงานของพ่อหลวงด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษใช้โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเป็นสื่อในการสืบทอด ปัจจุบันมีโรงเรียน/หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ 486 โรงเรียน/หมู่บ้าน โดยเน้นไปที่การปฏิบัติ เช่น โรงเรียน/หมู่บ้านที่เข้าร่วมจะต้องสมัครเป็นสมาชิกหมู่บ้านทุกคน, บริหารจัดการแบบ “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า สวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งกอ มะละกอหนึ่งต้น ฯลฯ

นายประดิษฐ์กล่าวต่อว่า เมื่อมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงดำเนินพระจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจสานต่อพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทของพระบรมชนกนาถเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ปวงชนชาวไทยซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โครงการที่สำคัญที่ทรงจัดขึ้นเพื่อพสกนิกรของพระองค์ ได้แก่ โครงการพระราชทานตู้ยาสามัญประจำวัดให้แก่วัดทั่วประเทศ โครงการพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ขาดแคลนให้ได้ศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรี โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืน โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โครงการพระราชทานความช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อรักษาผู้ป่วยในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


โครงการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อพสกนิกรของพระองค์ ส่วนด้านพระปรีชาสามารถ ทรงเป็นกษัตริย์นักบินที่มีความสามารถในการขับขี่เครื่องบินได้เกือบทุกประเภททั้งเครื่องบินรบและเครื่องบินพาณิชย์

เด็กชายอนุพงษ์ พลับเพลิง ลูกเสือโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ได้กล่าวว่า โรงเรียนของตนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เคยได้รับรางวัลเกี่ยวการลูกเสือเนตรนารี จะเปิดกองเรียนทุกวันพุธ โดยกล่าวคำปฏิญาณตนทุกครั้งก่อนเรียนว่า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์จึงเป็นที่เคารพสักการะของพวก พวกเราจึงเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม จะให้ใครมาจาบจ้วงสถาบันฯ ไม่ได้

นายธีระพงษ์ ดีสันเทียะ ประธานชมรมคนรักในหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กล่าวว่า พวกเราได้รับการปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มาตั้งแต่เด็ก จึงไม่เห็นด้วยในการจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง และพวกเรายังได้รับการบ่มเพาะมาเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณคือคนดี


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...