xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยให้ครอบคลุมวิทยาลัยสงฆ์ทุกภูมิภาคกว่า 40 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระนครศรีอยุธยา - มจร.ลงนาม MOU ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชาชน กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานกิจการยุติธรรม เตรียมขยายให้ครอบคลุมวิทยาลัยสงฆ์ทุกภูมิภาคกว่า 40 จังหวัด 

วันนี้ (16 ก.ย.) ที่ห้องประชุม lmind ชั้น 2 อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (ibsc) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชปริยัติกวี ศ.ดร.อธิการบดี มจร. เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. กล่าวถวายรายงาน พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอวังน้อย ภาคส่วนราชาการ คณะผู้บริหาร มจร. แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมพิธี 
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือบันทึกข้อตกลงร่วมหรือลงนาม MOU ระหว่างพระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อานวยการสานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และท่านอธิการบดีให้นโยบายการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยแบบนี้ หลังจากนี้พยายามมีให้ครบทุกวิทยาเขต ทุกวิทยาลัยสงฆ์ ภายใต้สังกัดของ มจร. ซึ่งมีประมาณ 40 จังหวัดทั่วประเทศ

โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจทั้ง 3 หน่วยงานในครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ หรือการกำหนดแนวทางนโยบายที่เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม การบูรณาการพระพุทธศาสนาและสังคม

เพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างบุคลากร พระสงฆ์ คณาจารย์ นักวิชาการ รวมถึงนิสิตร่วมกันทั้ง 3 หน่วยงาน ในด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม การให้บริการทางวิชาการ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งในภาคบ่าย จะมีการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 16-20 กันยายน 2563 นี้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...