xs
xsm
sm
md
lg

ยธ.ตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข มุ่งทำงานเชิงรุก แก้ปัญหา ปชช.แบบทันท่วงทีและทั่วถึง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และเพื่ออำนวยความยุติธรรม ให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม รวมถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาอาชญากรรมสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดี โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภายนอก ในการแก้ไขปัญหา มุ่งปฏิบัติงานในเชิงรุก ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแบบทันท่วงทีและทั่วถึง

สำหรับงานบริการของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ได้แก่ การส่งเสริมและสร้างการรับรู้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา การคุ้มครองพยานในคดีอาญา การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท การรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน การให้บริการกองทุนยุติธรรม การจัดหาทนายความตามประมวลวิธีการพิจารณาความอาญา และการช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ ประชาชนที่เดือดร้อนจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือและร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขในระดับจังหวัด 81 แห่ง และศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขชุมชนในระดับตำบล จำนวน 7,783 แห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 LINE ID : SVL007 หรือเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม www.moj.go.th