xs
xsm
sm
md
lg

ทำแต่เรื่องผิด กม.! ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เมืองเลยหนุนอธิการบดีไม่อนุญาตจัดม็อบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เลย - ศิษย์เก่า ม.ธรรมศาสตร์ จ.เลย ลงลายมือชื่อศิษย์เก่านิติศาสตร์รุ่น 2509 ได้ 67 คน ทำหนังสือเปิดผนึกสนับสนุนคำสั่งไม่อนุญาตจัดชุมนุม 19 ก.ย. เผยตามสิทธิและเสรีภาพสามารถจัดม็อบได้ แต่จัดแล้วล่วงละเมิดสิทธิ ทำผิดกฎหมาย ดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง สร้างความวุ่นวายบ้านเมืองนั้น คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้

วันนี้ (16 ก.ย.) ที่สำนักงานกฎหมายและธุรกิจอาณัศ ช้างอินทร์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย นายอาณัศ ช้างอินทร์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกับแนบรายชื่ออดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ รุ่น 2509 และรุ่น 2514 รวม 67 คน เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนการออกคำสั่งของท่านอธิการบดีที่ไม่อนุญาตให้มีการจัดชุมนุมทางการเมืองของคนบางกลุ่มในวันที่ 19 ก.ย.นี้

นายอาณัศ ช้างอินทร์ หนึ่งในบรรดาศิษย์เก่า ม.ธรรมศาสตร์
นายอาณัศเปิดเผยว่า ตนจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ รุ่น 09 วันนี้ได้รับมอบหมายจากนายอนันต์ ศิริพัฒน์ ประธานรุ่นนิติศาสตร์ 09 และเพื่อนๆ คณะนิติศาสตร์ รุ่น 09 และรุ่น 14 รวม 67 คน มีความเห็นพ้องกันว่า การใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อชุมนุมทางการเมืองวันที่ 19 ก.ย.นี้ ไม่มีความเหมาะสม ซึ่งข้ออ้างว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนจัดชุมนุมนั้นพวกตนก็เห็นด้วย แต่การใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่ก้าวล่วงข้อกฎหมาย ในเมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่อนุญาต ก็ต้องเคารพ ยอมรับในการตัดสินใจและต้องปฏิบัติตาม

“พวกเราคิดว่าการชุมนุมทางการเมือง ถ้าหากมีความสุจริตใจไม่ก้าวล่วงคนอื่น ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น พวกเราก็ไม่ขัดข้องและเห็นด้วย แต่ว่าจากประพฤติการณ์จัดชุมนุมที่ผ่านมาของคนกลุ่มนี้หลายครั้ง ได้พูดจาก้าวร้าวและละเมิดกฎหมาย ดูหมิ่นสถาบันที่เป็นที่เคารพของคนไทยทุกคน ไม่ได้ปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย” นายอาณัศกล่าว และว่า

ดังนั้น พวกตนจึงเห็นพ้องกันว่าไม่สมควรที่จะอนุญาตให้ใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นัดรวมตัวชุมนุม อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายได้ จึงได้รวบรวมรายชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาได้ 67 คน เพื่อทำหนังสือแจ้งถึงท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าพวกเราสนับสนุนการตัดสินใจของท่าน


สำหรับจดหมายเปิดผนึกฉบับดังกล่าวมีใจความสำคัญดังนี้...พวกข้าพเจ้าผู้มีรายนามท้ายหนังสือนี้ ซึ่งทุกคนเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ รุ่น 2509 และรุ่น 14 มีความเห็นในการใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถานที่จัดชุมนุมทางการเมือง หรือแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพต่างๆ ดังนี้

ข้อ 1 พวกข้าพเจ้าเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้อ 2 พวกข้าพเจ้าเห็นด้วย และสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สนับสนุนการมีสิทธิเสรีภาพภราดรภาพ ของนักศึกษา เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป ตามหลักสากล ภายใต้เงื่อนไข ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น อันเป็นการผิดศีลธรรมและกฎหมายของบ้านเมือง

โดยเฉพาะไม่จัดชุมนุมเพื่อเป็นการให้ร้าย ทำลาย หรือก่อความไม่สงบวุ่นวายต่อชาติบ้านเมือง ต่อศาสนา ต่อพระมหากษัตริย์ และประชาชน และต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อ 3 การใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดชุมนุมต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พวกข้าพเจ้าสนับสนุน ไม่คัดค้านแต่อย่างใด แต่ถ้าผิดเงื่อนไขดังกล่าวแม้แต่น้อย พวกข้าพเจ้าไม่สนับสนุน คัดค้าน ไม่เห็นด้วย เพราะเกรงว่าอาจนำมาซึ่งความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นการผิดกฎหมาย อันจะทำให้ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความเสียหาย ยากแก่การที่จะรักษาเยียวยาในภายหลัง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...