xs
xsm
sm
md
lg

ระส่ำหนัก! นายกเล็กนครลำปางสั่งชะลอจัดจ้างทุกรายการแม้แต่ค่าสูบส้วม ของบจ่าย กฟภ.ย้ายสายไฟลงดิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลำปาง - เทศบาลนครลำปาง ปั่นป่วน.. นายกเล็กสั่งชะลอจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ แม้แต่ค่าสูบส้วม หลังงบประมาณติดลบ แต่จะนำเงินไปย้ายสายไฟฟ้าลงดิน ทั้งๆ ที่ประชาชนคัดค้านมาโดยตลอด


ขณะนี้ทั้งเจ้าหน้าที่-พนักงาน เทศบาลนครลำปาง เริ่มเดือดร้อนหนัก หลังนายกิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง สั่งให้ทุกหมวดงานควบคุมการใช้จ่าย ชะลอการจัดซื้อจัดจ้าง ตัดทอนรายการที่ยังมิได้ผูกพัน หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อไม่ให้รายจ่ายเกินรายรับที่ติดลบกว่า 120 ล้านบาทในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นค่าสูบส้วม ค่าซ่อมประตู เพดาน ค่าซ่อมรถกระเช้าตัดกิ่งไม้ที่ต้องออกให้บริการประชาชนทุกวัน จนเหลือใช้ทำงานเพียงคันเดียว อุปกรณ์สำนักงาน แม้แต่กระดาษ A4 ต้องมีการรีไซเคิลใช้แทน

แม้ก่อนหน้านี้ นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้ทำหนังสือท้วงติงและขอให้นายกเทศมนตรีได้พิจารณาทบทวนคำสั่งใหม่ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ว่าจากที่ได้ติดตามการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการต่างๆ ที่รับผิดชอบในฐานะปลัดเทศบาล พบปัญหาบริหารจัดการภายในหน่วยงานซึ่งเป็นงานประจำที่ต้องปฏิบัติ และงานประจำที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปรากฏว่าเทศบาลฯ ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจ่ายในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


ทั้งนี้ ทราบปัญหาดังกล่าวนี้โดยนายกเทศมนตรีสั่งการกองคลังให้คืนบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ หรือคืนฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ และบางกรณีไม่อนุมัติให้การจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เช่น ไม่อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน หรือวัสดุอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน รววมทั้งชะลอโครงการตามแผนงานโครงการหลักที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 เมื่อตรวจสอบงบประมาณรายรับของเทศบาลฯ จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 63 ยังมีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินงานโครงการต่างๆรวมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

แต่นายกเทศมนตรียังคงยืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่ง โดยได้ตอบกลับว่าเนื่องจากรายรับจริงจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 63 ต่ำกว่าที่ตั้งรับไว้ประมาณ 120 ล้านบาท จึงจำเป็นที่จะต้องควบคุมรายจ่ายเพื่อมิให้รายจ่ายเกินรายรับจริง ซึ่งจะต้องตัดทอนรายการที่ยังมิได้ผูกพันหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน


แหล่งข่าวถายในเทศบาลนครลำปาง ระบุว่า ณ เดือนสิงหาคม 63 เทศบาลฯ มีรายรับเข้า 38,540,714.82 บาท รายจ่ายไม่ระบุ แต่ ณ วันที่ 31 สิงหาคม เงินรายได้ทุกหมวดติดลบ 120,708,759.59 บาท ขณะที่มีเงินอยู่ 67 ล้านบาท หากต้องหักเงินรายจ่ายประจำ เช่น ค่าเงินเดือน 18 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ จะเหลือเงิน 49 ล้านบาท ซึ่งยังสามารถใช้จ่ายตามปกติได้ แต่ทางนายกเทศมนตรีต้องการให้นำเงินจำนวน 53 ล้านบาทจากจำนวน 67 ล้านบาท จ่ายให้กับ กฟภ.เพื่อนำไปใช้ในโครงการสายไฟฟ้าลงดินเฟส 1 ซึ่งหากมีการนำเงินดังกล่าวจ่ายให้ กฟภ.ก็จะเหลือเงิน 14 ล้านบาท หมายความว่าจะไม่มีเงินเพียงพอในการจ่ายเงินเดือน ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีต้องการให้จ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้ กฟภ.ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ก.ย. 63 นี้ จึงออกคำสั่งชะลอรายจ่ายทั้งหมดไว้ก่อนจนเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กรขึ้นในขณะนี้


ล่าสุด วานนี้ (10 ก.ย.) ปลัดเทศบาลนครลำปางได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาการบริหารงบประมาณประจำปี 2563 ของนายกเทศมนตรีนครลำปาง ที่กำลังส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์จำเป็นต่อการปฏิบัติงานประจำหรือการอนุมัติการเบิกจ่ายที่ได้ทำสัญญาไว้ ส่งผลเสียหายต่อราชการ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบการเงินจังหวัดจะเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันที่ 15 ก.ย.นี้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...