xs
xsm
sm
md
lg

ท่าฉางกรุ๊ป ทุ่ม 600 ล. ผุดศูนย์กำจัดขยะแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าใน จ.สระแก้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สระแก้ว - ท่าฉาง กรุ๊ป ทุ่มเกือบ 600 ล้านบาท ผุดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง RDF ผลิตกระแสไฟฟ้าบนพื้นที่สาธารณประโยชน์นอกเขตเทศบาลตำบลวัฒนานคร ตั้งเป้ากำจัดขยะชุมชนตกค้างกว่า 158,000 ตันใน จ.สระแก้ว

วันนี้ (1 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่ ม.7 บ้านจิก ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อตรวจสอบพื้นที่สำหรับก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร มูลค่าเกือบ 600 ล้านบาท ในเนื้อที่ประมาณ 295 ไร่ ซึ่งบริษัทท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น กรุ๊ป จำกัด มีแผนแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า สนองนโยบายของรัฐบาลในการกำจัดขยะมูลฝอยจากชุมชนที่ได้บรรจุเป็นวาระแห่งชาติ และยังกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

นายเจริญ เรืองฤทธิ์ ผู้จัดการโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนครบวงจร ผู้แทน บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น กรุ๊ป จำกัด เผยว่าโครงการดังกล่าวมีแผนที่จะนำขยะมูลฝอยจากชุมชนต่างๆ ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวัฒนานคร ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริหารจัดการขยะกลุ่มที่ 1 ของ จ.สระแก้ว จากทั้งหมด 5 กลุ่ม ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.วัฒนานคร อ.อรัญประเทศ อ.โคกสูง อ.ตาพระยา และ อ.เขาฉกรรจ์บางส่วน ซึ่งจะต้องนำขยะทั้งหมดมากำจัดยังศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้ ซึ่งมีขีดความสามารถในการรองรับขยะได้มากถึง 180,000 ตันต่อวัน

ทั้งนี้ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลวัฒนานคร และบริษัทท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ก่อนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างบ่อพักขยะ จำนวน 2 แห่ง ตามหลักสุขาภิบาล


โดยบ่อที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการและจะสามารถรองรับขยะได้ถึง 60,000 ตัน ส่วนบ่อที่ 2 สามารถรองรับขยะได้มากถึง 120,000 ตัน ขณะที่ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 40 แห่งในพื้นที่ได้นำขยะมาทิ้งโดยคิดค่าบริการเพียงตันละ 550 บาท

“แต่ขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทในขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการเก็บสต๊อกขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำลังเร่งขอใบอนุญาตเพิ่มเติมในการเตรียมก่อสร้างอาคารกำจัดขยะเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการและแล้วเสร็จได้ภายในอีกไม่เกิน 3 ปีข้างหน้า” ผู้จัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน กล่าว


ด้าน นายวีระพจน์ วะโรหะบุตร ปลัดเทศบาลตำบลวัฒนานคร เผยว่า ระบบกำจัดขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนประชาชนในลักษณะการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าถือเป็นการแก้ไขปัญหาขยะที่ยั่งยืน และเชื่อว่าในอนาคตชาวสระแก้ว จะมีการจัดการขยะที่เป็นระบบ เนื่องจากศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้สามารถแปรรูปขยะเป็นแท่งเชื้อเพลิง RDF เพื่อนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานหมุนเวียน

นอกจากนั้น ยังจะทำให้สภาพทั่วไปภายในบ่อขยะบ่อเดิม หรือบ่อขยะหนองใหญ่ ที่มีเนื้อที่กว่า 10 ไร่สะอาดขึ้น และยังจะทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษ หรือควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ในทุกๆ ปี


ขณะที่ นายธนโชติ สุยะวาด วิศวกรควบคุมระบบ กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้เริ่มรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มที่ 1 เฉลี่ยประมาณวันละ 50 ตัน จาก 16 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ศักยภาพของบ่อขยะทั้ง 2 บ่อ มีขีดความสามารถในการรองรับขยะได้มากถึงเกือบ 200,000 ตัน พร้อมทั้งยังได้ตั้งเป้าหมายการกำจัดขยะตกค้างทั้งจังหวัดสระแก้วที่มีมากกว่า 158,000 ตัน

โดยตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดแห่งชาติ ปี 2560 ระบุไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จะต้องมีระบบรองรับรวมถึงภาชนะจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ ภายในไม่เกินปี 2563 

แต่กลับพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่มีระบบบริหารจัดการขยะตามข้อกำหนด จึงทำให้ยังคงมีการลักลอบนำขยะไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงตามพื้นที่ป่าหรือที่ดินชาวบ้าน ซึ่งจะเป็นการส่งผลกระทบในด้านมลพิษในระยะยาว
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...