xs
xsm
sm
md
lg

ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ฯ ส่ง “กรีน เพาเวอร์ 1” ลงนาม “โครงการบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์CWT ส่ง “กรีน เพาเวอร์ 1” ลงนาม “โครงการบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน” ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT นำโดยนายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารร่วมลงนามในสัญญา “โครงการบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน” ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นตัวแทนในการลงนาม พร้อมด้วยนายเฉลิม ประสาททอง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ และ น.ส.ชุติพร เสชัง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

โดยโครงการจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น จำนวน 325.80 ล้านบาท ในสัญญาว่าจ้างแบบระยะยาว 25 ปี คาดการมูลค่ารายได้รวมประมาณ 590.55 ล้านบาท ซึ่งทางเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ประกาศให้บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด หรือ GP1 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินการโครงบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน เทศบาลนครนครสวรรค์ ด้วยคะแนนสูงสุดทางด้านเทคนิคและราคาตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

หลังการลงนามนี้ GP1 จะเริ่มเข้าพัฒนาพื้นที่และก่อสร้างโรงแปลงขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน RDF ในทันที ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท ซีโรเวซท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการขยะครบวงจร ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างโรงแปลงขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน RDF ที่จะสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อแปลงเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน RDF ได้ถึงวันละ 400 ตันโดยเฉลี่ย จากที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้องบริหารจัดการมากกว่า 300 ตันต่อวัน และมีจากบ่อฝังกลบมากกว่า 1 ล้านตัน ให้คัดแยกเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน RDF

เพื่อความสอดคล้องอีกทั้งเป็นการต่อยอดจากการเป็นผู้บริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน บริษัทจะเริ่มดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงพลังงาน RDF ร่วมกับทางเทศบาลนครนครสวรรค์ควบคู่ไปด้วย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงพลังงาน RDF ขนาดไม่เกิน 10.0 MW ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบ

ทั้งนี้ นายวีระพล กล่าวเสริมว่า “การเป็นผู้บริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของ GP1 จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน โดยจัดการของเสียอย่างถูกขั้นตอน ให้ไม่ไปรบกวนต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพการดำรงชีวิตของคนในชุมชนในระยะยาว ซึ่งปัจจุบันบริษัทสนใจและกำลังศึกษาพัฒนา และมีโครงการอยู่ใน Pipe Line 3 โครงการที่มองว่าเป็นโครงการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เหมาะสมต่อการเสนอทำโครงการต่อไป”


กำลังโหลดความคิดเห็น