xs
xsm
sm
md
lg

ทต.วัฒนานครนำ อปท.ในพื้นที่ดูความพร้อมศูนย์กำจัดขยะแปรรูปเป็นไฟฟ้า พร้อมเดินหน้าในอีก 18 เดือน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สระแก้ว - เทศบาลตำบลวัฒนานคร นำ 24 อปท.ใน จ.สระแก้ว ดูพื้นที่จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแปรรูปเป็นไฟฟ้ามูลค่า 1,000 ล้านบาท ก่อนเดินหน้ากำจัดขยะตกค้างกว่าแสนตันในอีก 18 เดือนข้างหน้า   

วันนี้ (8 ก.ย.) เทศบาลตำบลวัฒนานคร ได้นำตัวแทนจาก 24 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คลัสเตอร์กลุ่มที่ 1 จากทั้งหมด 5 กลุ่มใน จ.สระแก้ว ลงพื้นที่ ม.7 บ้านจิก ต.วัฒนานคร เพื่อศึกษาข้อมูลทั้งกระบวนการรวมถึงข้อดีข้อเสียของการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรด้วยกระบวนการแปรรูปขยะเป็นแท่ง RDF เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า

หลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 24 แห่งนี้ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับเทศบาลตำบลวัฒนานคร ในการนำขยะชุมชนเข้ากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดแห่งชาติปี 2560 ที่กำหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต้องมีระบบรองรับขยะที่ถูกสุขลักษณะภายในปี 2563

โดยมีผู้บริหารเทศบาลตำบลวัฒนานคร และคณะผู้บริหารบริษัท ท่าฉางเอนเนอร์ยี โซลูชัน จำกัด ที่ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ในการจัดสร้างศูนย์กำจัดขยะดังกล่าว เป็นผู้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่
ทั้งนี้ การก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะจากชุมชนแบบครบวงจร จะใช้พื้นที่ประมาณ 300 ไร่นอกเขตเทศบาลตำบลวัฒนานคร เพื่อกำจัดขยะที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จ.สระแก้ว ทั้ง 24 แห่ง แต่ที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่นำขยะมาทิ้งยังศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้ จึงทำให้ปริมาณขยะยังมีค่อนข้างน้อย

ประกอบกับภายใน 18 เดือนข้างหน้าบริษัทฯ ยังต้องเริ่มดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารที่จะใช้เป็นศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร หลังได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผ่านกระบวนการพูดคุยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


นายวิชัย เอี่ยมอ่ำ ผู้บริหารบริษัทท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน จำกัด เผยว่า ในอีก 18 เดือนข้างหน้าศูนย์กำจัดขยะครบวงจรแห่งนี้จะสามารถเดินเครื่องได้เต็มรูปแบบและจะสามารถกำจัดขยะได้ถึงวันละเกือบ 500 ตัน แต่หากมองในเรื่องเชิงธุรกิจแล้วหากปริมาณขยะที่ได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีไม่เพียงพอต่อการกำจัด บริษัทฯ ก็จะต้องมองหาขยะจากนอกพื้นที่เข้ามาเสริม

ขณะที่ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยอมรับว่า ทุกวันนี้แต่ละท้องที่ยังมีการนำขยะไปเทกองไว้ตามบ่อขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และส่วนใหญ่ยอมรับมีปัญหาในเรื่องงบประมาณ

สอดคล้องกับข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระแก้ว และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี ที่ได้จัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการขยะในจังหวัด ว่า ยังคงมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่ไม่มีสถานที่กำจัดขยะจากชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน


นายแสงประทีป เทียนทอง นายกเทศบาลตำบลวัฒนานคร ในฐานะเป็นเจ้าภาพบริหารจัดการขยะในคลัสเตอร์ กลุ่มที่ 1 เผยว่า ศูนย์กำจัดขยะดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ โดยขยะทั้งหมดจะผ่านกระบวนการแปรรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้า จึงไม่น่าเป็นห่วงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ดี จากรายงานผลสำรวจของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระแก้ว ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี ระบุว่า จ.สระแก้ว มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 14 แห่ง แบ่งเป็นระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม 1 แห่ง ระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 1 แห่ง ระบบเผาในเตาเผา 1 แห่ง และระบบเทกองอีก 11 แห่ง จึงทำให้มีขยะตกค้างทั้งจังหวัดมากถึง 158,059 ตันในขณะนี้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...