xs
xsm
sm
md
lg

จนท.ตามยึดเรียบ! แอลกอฮอล์-สุราสามทับทั้งพะเยา-ปากน้ำ รวมกว่า 2 หมื่นลิตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พะเยา - ตำรวจ สรรพสามิต สาธารณสุข บูรณาการกำลังยึดแอลกอฮอล์ในพื้นที่พะเยาได้ 3,752 ลิตร ขยายผลตามอายัดถึงปากน้ำได้เพิ่มอีกกว่า 2 หมื่นลิตร รวมมูลค่ากว่าล้าน

วันนี้ (5 เม.ย.) นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา, นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา กอ.รมน.พะเยา สสจ. ได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดแอลกอฮอล์ วัตถุดิบตั้งต้นในการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือได้ถึง 3,725 ลิตร

ของกลางที่ตรวจยึดแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ แอลกอฮอล์ 252 ลิตร ตรวจยึดได้เมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่บ้านเลขที่ 217 หมู่ที่ 1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จากนั้นได้ขยายผลตรวจยึดครั้งที่ 1 บริเวณถนนพหลโยธินหมู่ที่ 1 ต.บ้านต๊ำ ได้แอลกอฮอล์อีก 3,500 ลิตร เมื่อวันที่ 5 มี.ค. และล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังขยายผลตรวจยึดของกลางได้ในพื้นที่สมุทรปราการ อีก 20,000 ลิตรเศษ มูลค่าสินค้ารวมกว่า 1 ล้านบาท คิดเป็นความเสียหายของภาครัฐ 5,763,000 บาทเศษ


อย่างไรก็ตาม สุราสามทับที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้อาจต้องใช้เวลาในการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทางหลักฐานการได้มาและพฤติการณ์ของผู้ที่ได้มาตามข้อมูลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เสียก่อน จึงจะแจ้งข้อกล่าวหา และดำเนินคดีต่อไปได้

ทั้งนี้ หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่นำแอลกอฮอล์ไปเป็นส่วนผสม จึงได้มีประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอใช้สิทธิ์เสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับสุราสามทับ ที่นำไปแปลงสภาพใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อจำหน่าย ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563


กำหนดให้ผู้มีวัตถุประสงค์จะนำสุราสามทับ หรือแอลกอฮอล์ไปผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ขอใช้สุราสามทับแปรสภาพต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ ที่จะใช้สุราสามทับแปลงสภาพตั้งอยู่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุราสามทับตั้งอยู่เสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์นำสุราสามทับ แปลงสภาพตามสูตรที่กรมสรรพสามิตกำหนดนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ

และสถานที่ที่ได้รับอนุญาตได้ ทั้งนี้ นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพสามิตกำหนดแล้ว ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...