xs
xsm
sm
md
lg

"สรรพสามิต" เปลี่ยนวิธีแจกแอลกอฮอล์ล้างมือสู้โควิด-19 เตรียมมอบผ่านหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"อธิบดีกรมสรรพสามิต" เปลี่ยนวิธีแจกแอลกอฮอล์เพื่อใช้ผลิตเจลล้างมือล้างมือกว่า 3 แสนลิตร เตรียมส่งผ่านหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่ประสงค์นำไปใช้หรือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มีความต้องการและมีความจำเป็น

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 แจ้งการยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง โดยขอให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) กรมสรรพสามิตได้ตระหนักถึงความสำคัญตามมาตรการและความเสี่ยงดังกล่าว จึงขอเปลี่ยนวิธีการแจกแอลกอฮอล์ล้างมือตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ที่จะแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้

โดยกรมสรรพสามิตจะนำแอลกอฮอล์ล้างมือทั้งหมดจำนวนรวมกว่า 300,000 ลิตร มอบผ่านไปยังหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพิ่มสูงขึ้น รวมถึง มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์นำไปใช้หรือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มีความต้องการและมีความจำเป็นต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประสานงานไปยังหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งมอบแอลกอฮอล์ล้างมือดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ภายใต้โครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย Covid-19 กรมสรรพสามิตมีความห่วงใยและให้ความสำคัญในความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เพื่อให้สามารถก้าวผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...