xs
xsm
sm
md
lg

หน่วยงาน ก.คลัง จับมือออมสินเตรียมแจกแอลกอฮอล์ล้างมือล็อตแรก 27 มี.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า หลังจากได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงการคลังให้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์หรือสุราสามทับ หากนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราภาษีศูนย์ของสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางภาษีและให้มีปริมาณผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในการเสริมสร้างความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และองค์การสุรา เตรียมผลิตและแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์และควบคุมการผลิตโดยมาตรฐานองค์การสุราให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส 1 ล้านชิ้น ขนาด 25 ml. โดยแจกผ่านเครือข่ายออมสินทุกสาขา และอีกกว่า 300,000 ลิตร กรมสรรพสามิตนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ โดยจะกระจายไปยังสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยแต่ละพื้นที่จะแจกจ่าย 100 ลิตรต่อวัน ซึ่งประชาชนสามารถนำภาชนะมาขอรับได้คนละไม่เกิน 1 ลิตรต่อวัน โดยกำหนดแจกให้กับประชาชนวันที่ 27 มีนาคมนี้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากความร่วมมือดังกล่าวองค์การสุรา กรมสรรพสามิตกำลังเร่งผลิตแอลกอฮอล์เจลเพื่อทำความสะอาดมือให้เสร็จ 1 ล้านชิ้น วันที่ 24 มีนาคมนี้ จากนั้นจะจัดส่งให้สาขาของธนาคารออมสินที่มีอยู่ 1,060 สาขาทั่วประเทศ โดยกำหนดแจกประชาชนวันที่ 27 มีนาคม และ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. พร้อมกันที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ล็อตละ 500,000 ชิ้น โดยจะแจกให้แก่ประชาชนคนละ 1 ชิ้น

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ภายใต้โครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ธนาคารออมสิน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิตมีความห่วงใยและให้ความสำคัญในความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี