xs
xsm
sm
md
lg

กกพ.ดึงผู้นำชุมชนเรียนรู้พลังงานสะอาดที่ อบต.หนองตาแต้ม เจ้าของรางวัลระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประจวบคีรีขันธ์ - กกพ.ดึงผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ด้านการใช้โซลาร์เซลล์ หรือพลังงานสะอาด ตามโครงการคนบันดาลไฟ ขับเคลื่อนพลังงานสะอาด ให้นำไปสู่แรงบันดาลใจ และการนำไปเป็นแนวทางในการใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านต่อไป

วันนี้ (15 ก.พ.) ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พร้อมคณะนำผู้นำชุมชนจากพื้นที่ต่างๆ พร้อมสื่อมวลชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านพลังงานสะอาดที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จ.สมุทรสาคร ชุมชน และ อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี ตามโครงการคนบันดาลไฟ ขับเคลื่อนพลังงานสะอาด

1.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดในพื้นที่ของตน 2.เพื่อสร้างองค์ความรู้ ประยุกต์ในเรื่องพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตน พร้อมทั้งกระจายสู่ชุมชน หรือพื้นที่ใกล้เคียง 3.เพื่อสร้างแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดแนวคิด หรือสร้างภูมิปัญญาให้เกิดขึ้นและเหมาะสมในพื้นที่ของตนในอนาคต 4.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และเครือข่ายคนบันดาลไฟ ให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้นำชุมชนที่ร่วมกิจกรรม เพื่อการพัฒนา ต่อยอดด้านพลังงานสะอาดร่วมกัน

5.เพื่อสร้างความมั่นคง เป็นธรรมในด้านพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง ถาวร และเพื่อส่งเสริมให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.

สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุมชน และ อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้การปฏิบัติจริง แนวคิด และความเป็นมาด้านพลังงานสะอาดของชุมชน และ อบต.หนองตาแต้ม ร่วมเรียนรู้แนวทางการจัดการหมู่บ้าน โซลาร์เซลล์ ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาด ตลอดจนเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างที่ใช้โซลาร์เซลล์ในชุมชนบ้านวังวน ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้มี นายเชิด ยอดแฉล้ม รองนายก อบต.หนองตาแต้ม และนายทรงพล ศรีแก้ว ปลัด อบต.หนองตาแต้ม ให้การต้อนรับและบรรยายถึงความเป็นมาของพื้นที่หมู่ 8 บ้านวังวน ซึ่งกล่าวว่า ไม่มีไฟฟ้าใช้มานาน 60 ปี เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะจากการขยายเขตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

จนกระทั่ง อบต.หนองตาแต้ม มีการหาวิธีการแก้ไข ทั้งการส่งเจ้าหน้าที่คัดเลือกตัวแทนชุมชนเข้าศึกษาดูงานด้านการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ ที่บ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และสถานที่ต่างๆ จนนำกลับมาทดลองและถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้นำในท้องที่และประชาชน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน จนมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

รวมทั้งสถานที่ราชการ ทั้งโรงเรียน และ อบต.หนองตาแต้มเอง จนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่จากเดิมที่ไม่มีแสงสว่างใช้ในครัวเรือนกว่า 400 ครัวเรือน ประชากรกว่า 1,700 คน แต่ปัจจุบันสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกอย่าง จนกระทั่ง อบต.หนองตาแต้ม ได้รับรางวัลระดับโลก จากองค์การสหประชาชาติในสาขาพัฒนาประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบในหน่วยงานของภาครัฐ และเดินทางไปรับรางวัล ณ เมืองบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา และยังมีการพัฒนาเรียนรู้ต่อยอดอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน

หลังจากนั้น ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พร้อมคณะนำลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ต้นแบบ โดยมีวิทยากร นายชุมพล เหมือนอ่วม หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ พร้อมคณะกรรมการให้ข้อมูลด้านการติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับระบบโซลาร์เซลล์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ของชาวบ้านตำบลหนองตาแต้ม ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ในปัจจุบันหลังจากมีแสงสว่างเข้ามา ก็ทำให้ชาวบ้านและลูกหลานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังจากนั้นคณะยังได้เดินทางไปดูการใช้โซลาร์เซลล์ของบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่

ด้าน นายสิทธิกร อินทร์จวง อายุ 43 ปี ชาวบ้านหมู่ 8 บ้านวังวน ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานสะอาดที่ตนเองและครอบครัวได้นำมาติดตั้งใช้หลายปีที่ผ่านมา ส่งผลดีต่อความเป็นอยู่อย่างมาก ซึ่งเดิมหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้มายาวนาน เมื่อก่อนใช้เทียน ตะเกียง ใช้เครื่องปั่นไฟ

แต่เมื่อมีหน่วยงานภาครัฐ และ อบต.หนองตาแต้ม มาให้คำแนะนำในการใช้ระบบโซลาร์เซลล์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เข้ามาทดแทน ก็เริ่มนำมาทดลองและเมื่อเห็นว่าได้ผล ก็ค่อยเพิ่มแผงโซลาร์เซลล์มากขึ้น มีกำลังผลิตถึง 330 วัตต์ ในปัจจุบันสามารถใช้เครื่องไฟฟ้าได้ทุกอย่างที่เหมือนประชาชนในเมืองเขาใช้กัน เพียงแต่เราต้องรู้จักเรียนรู้และศึกษาขั้นตอน และอุปกรณ์ต่างๆ ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์

ซึ่งในปัจจุบันนี้แผงโซลาร์เซลล์หาซื้อได้ง่ายและราคาไม่แพงเหมือนเมื่อก่อน เลือกซื้อตามขนาดที่ต้องการใช้ก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาด สิ่งสำคัญในปัจจุบันนี้คือลูกหลานของคนที่ตำบลหนองตาแต้ม ได้มีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียน การศึกษา ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเหมือนเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเมือง

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชนที่มาจากหลากหลายพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด ที่ทางกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดขึ้นร่วมกับภาคเอกชนในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งได้เรียนรู้ศึกษาข้อมูลจากศูนย์การเรียนรู้ทั้งที่ จ.สมุทรสาคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี โดยเฉพาะที่ชุมชน อบต.หนองตาแต้ม ที่ได้รับรางวัลระดับโลก และการพัฒนาของชุมชน และ อบต.หนองตาแต้ม ได้เห็นสภาพพื้นที่จริง ได้เรียนรู้และพูดคุยซักถามกับทั้งผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ซึ่งทำให้ได้เห็นว่าโซลาร์เซลล์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ ที่กล่าวกันว่าเป็นพลังงานสะอาดนั้นมีประโยชน์มาก สามารถนำมาใช้ได้จริงทั้งในครัวเรือน ในโรงเรียน ภาคการเกษตร หรือแม้แต่สถานที่หน่วยงานของรัฐ

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าครั้งนี้จะเป็นการตอบโจทย์ให้แก่ทุกคนที่ร่วมศึกษาเรียนรู้ในทริปนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปพัฒนาและติดตั้งใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ในส่วนไหนได้บ้าง สิ่งสำคัญคือ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าที่ต้องเสียอยู่ทุกเดือน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...