xs
xsm
sm
md
lg

(ชมคลิป) ทุ่มงบกว่า 420 ล้านขุดลอกอ่างเก็บน้ำแก้ปัญหาขาดน้ำหน้าแล้งเมืองอุบล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อุบลราชธานี - รมว.เกษตรฯ อนุมัติงบ 420 ล้านบาทขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี แก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยันแม้แหล่งเก็บกักน้ำมีน้ำต้นทุนน้อยกว่าทุกปีแต่น้ำดื่มน้ำใช้ไม่ขาดแคลนแน่นอน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โครงการอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดอุบลราชธานี โดยอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่แห่งนี้เดิมเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีความจุอ่าง 7.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างมาเมื่อกว่า 65 ปีก่อน ใช้เป็นแหล่งจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรของตำบลยางสักกระโพลุ่ม รวมทั้งตำบลใกล้เคียงกว่า 4,300 ไร่
แต่ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดิน ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำนักงานชลประทานที่ 7 จึงได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยเสริมสันทำนบดินให้สูงขึ้นอีกประมาณ 0.50 เมตร ยาว 640 เมตร ติดตั้งบานแบบฝายพับได้สูง 1 เมตร เพื่อเพิ่มระดับเก็บกักน้ำให้สูงขึ้นจากเดิมอีก 0.50 เมตร ด้วยงบประมาณกว่า 420 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้อ่างแห่งนี้เก็บน้ำดิบเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นกว่า 20 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในฤดูแล้ง สนับสนุนการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งใช้เป็นแหล่งน้ำเกษตรกรรมได้มากกว่า 8,000 ไร่ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในฤดูแล้งของพื้นที่ตำบลยางสักกระโพลุ่ม


นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลติกพร้อมเลนจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำ กว้าง 9 เมตร ยาว 16 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและออกกำลังกายของประชาชน

นายเฉลิมชัยยังกล่าวอีกว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในสถานการณ์ภัยแล้งในทุกพื้นที่ของประเทศ และยืนยันว่า แม้ปีนี้แหล่งน้ำต้นทุนมีน้อยกว่าทุกปี แต่น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคจะไม่ขาดแคลนแน่นอน เพราะได้เตรียมกำลังคน เครื่องจักร และการประชาสัมพันธ์ ออกให้คำแนะนำถึงเรื่องการประหยัดน้ำ และปลูกพืชใช้น้ำน้อย พร้อมทั้งยังสามารถผันน้ำที่เก็บกักไว้ในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือได้
ส่วนการแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาว อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่แห่งนี้ก็ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาตรการเก็บกักให้มากขึ้นถึง 3 เท่า จากเดิมปัจจุบันเก็บกักได้เพียง 7 ล้านลูกบาศก์เมตร จะเพิ่มขึ้นเป็น 23 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังการขุดลอกตามโครงการเสร็จเรียบร้อยในปี 2567 ซึ่งประชาชนนอกจากจะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้น้ำแล้ว ยังได้ในแง่ของการออกกำลังกาย และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...