xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้แก่ราษฎร

วันนี้ (23 ม.ค.) ที่ทำการชั่วคราวงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประชาชนให้การต้อนรับ

โดยองคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปผลของการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพิน ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บริเวณตอนบนของห้วยตะเพิน และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆ ของห้วยตะเพิน เพื่อหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตโครงการให้มีน้ำทำการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

ซึ่งมีโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งที่คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการติดตามและขับเคลื่อน จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ โครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย และโครงการฝายทดน้ำบ้านบึงหล่ม พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 4 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

จากนั้นองคมนตรี และคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดความจุ 7.35 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ในปี 2562 ปัจจุบัน กรมชลประทานได้ดำเนินการในกิจกรรมเตรียมงานเบื้องต้น ประกอบด้วย งานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้าง งานรั้วลวดหนาม อาคารห้องประชุม ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

โดยคาดว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ในปี 2565 ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ให้แก่ราษฎรหมู่ที่ 19 บ้านห้วยผาก ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 100 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 4,000 ไร่

พร้อมกันนี้ องคมนตรี และคณะได้พบปะผู้แทนกลุ่มราษฎรที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ โดยสอบถามประชาชนถึงปัญหาความต้องการ และได้ขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลเมื่อโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...