xs
xsm
sm
md
lg

ด่วนที่สุด! เชียงใหม่ออกหนังสือสั่ง นอภ.ทุกอำเภอเข้มมาตรการเฝ้าระวังไวรัสสายพันธุ์ใหม่จากอู่ฮั่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - เชียงใหม่ออกหนังสือด่วนที่สุด สั่งการ นอภ.ทุกอำเภอเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ย้ำตรวจสอบการลงทะเบียนผู้เข้าพักโรงแรมทุกแห่งและเตรียมพร้อมคัดกรองผู้ป่วย หากพบเข้าข่ายเร่งแจ้ง


รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน วันนี้ (27 ม.ค. 63) จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ลงนามคำสั่งโดย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวมีรายละเอียดระบุว่า ด้วยปรากฏข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโรคปอดอักเสบเชื้อไวรัสนี้เป็นโรคติดต่อจากระบบทางเดินหายใจและสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยได้เพิ่มมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเข้มงวด

สำหรับสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ (เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า จากระบบเฝ้าระวังฯ พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจำนวน 9 ราย และผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อจำนวน 6 ราย อีกจำนวน 3 รายรอผลการตรวจและเฝ้าระวังตามขั้นตอนต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

1.) ให้อำเภอเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังผู้ป่วยและตรวจสอบการลงทะเบียนผู้เข้าพักโรงแรม (รร.3) และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ของนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกแห่งในพื้นที่อำเภอของตนอย่างละเอียด โดยมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบล และหน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ดำเนินการตรวจเพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

หากพบนักท่องเที่ยวชาวจีนผู้ต้องสงสัยที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อย ภายใน 14 วันหลังเดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดำเนินการประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทันที โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-1048-50 ต่อ 110 และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเชียงใหม่

2.) ให้อำเภอขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม สถานบริการ และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ทุกแห่งในพื้นที่อำเภอ ในเบื้องต้นให้ดำเนินการคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามารับบริการในสถานที่ของตน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยควรจัดเตรียมบุคลากรผู้ทำหน้าที่คัดกรองและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือวัดไข้ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้บริการนักท่องเที่ยวดังกล่าวด้วย หากพบนักท่องเที่ยวชาวจีนผู้ต้องสงสัยให้แจ้งหน่วยงานตามข้อ 1

3.) ให้อำเภอสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันตัวเองจากโรคดังกล่าวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่มีอาการไอ จาม หมั่นล้างมือให้สะอาด และรับประทานอาหารปรุงสุกร้อน เป็นต้น และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อมาตรการควบคุมโรคดังกล่าวของหน่วยงานภาครัฐต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น