xs
xsm
sm
md
lg

สสจ.เชียงใหม่เข้มต่อเนื่องสกัดไวรัสอู่ฮั่น-ท่าอากาศยานเร่งช่วยผู้โดยสารอู่ฮั่นตกค้างกลับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวเชียงใหม่-สสจ.เชียงใหม่เข้มต่อเนื่องมาตรการสกัดโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จากเมืองอู่ฮั่น พร้อมร่วมสนามบินเชียงใหม่เพิ่มมาตรการ พบผู้โดยสารจากเมืองอู่ฮั่นกลับประเทศจีนตกค้างอยู่เชียงใหม่กว่า300คนหลังปิดเมือง เร่งช่วย


นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในประเด็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (nCOV-2019) จากเมืองอู่ฮั่น โดยได้ชี้แจงถึง สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีน พบผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด 571 ราย เสียชีวิต 17 ราย


สำหรับสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จากรายงานพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI) 6 ราย ผลตรวจยืนยัน ไม่พบโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (nCOV-2019) จากเมืองอู่ฮั่น 5 ราย และผู้ป่วยรายที่ 6 กำลังรอผลตรวจยืนยัน และได้นำเสนอในส่วนการเตรียมความพร้อมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่


โดยตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (EOC) กรณีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (nCOV-2019) จากเมืองอู่ฮั่นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและจัดระบบแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่มีการพบผู้สงสัยหรือผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น หรือมีการประกาศพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่ม และการบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (nCOV-2019) จากเมืองอู่ฮั่น


เน้นการคัดกรอง ณ ช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลของและโรงพยาบาลเอกชน คลินิก ร้านขายยา ทุกแห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ หากพบผู้ป่วยสงสัยจะดำเนินการส่งต่ออย่างปลอดภัย เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยในห้องแยกความดันลบในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมและมีมาตรฐาน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ขอความร่วมมือจากการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในการสนับสนุนการจัดห้องแยกสำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย และคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยเครื่อง Thermo scan เพิ่มขึ้น โดยแจ้งข้อสั่งการจากส่วนกลางให้คัดกรองนักท่องเที่ยวทุกสายการบินที่เดินทางมาจากเมืองกวางโจว ประเทศจีน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับทราบมาตรการทำความสะอาดพื้นที่ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่

การกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้จัดทำ Roll up คำแนะนำด้านสุขภาพ สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย (Health Beware Information) มอบให้แก่การท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อติดตั้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งทางการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ตอบรับและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

สำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ขอให้มั่นใจในระบบการเฝ้าระวังคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสของประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่ที่จะสามารถทำการเฝ้าระวัง และคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงจากเมืองอู่ฮั่น ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ทุกคน รวมทั้งการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ณ โรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง หากพบผู้ป่วยสงสัยจะดำเนินการส่งต่ออย่างปลอดภัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-211048-50 ต่อ 110

ขณะเดียวกันทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็ถือเป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคจากการเดินทางท่องเที่ยวของชาวจีนที่เข้าสู่เชียงใหม่ นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นั้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในฐานะหนึ่งในช่องทางการเข้าออกระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองที่มีการแพร่ระบาด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยอินฟาเรด หรือ เทอร์โมสแกน รวมทั้งแจก Health beware card ซึ่งเป็นคู่มือการปฏิบัติตนและสังเกตอาการเบื้องต้นให้แก่ผู้โดยสาร


โดยดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 และพบผู้โดยสารที่มีไข้สูงเข้าข่ายการตรวจหาเชื้อเพียง 1 ราย เท่านั้น ซึ่งผลการตรวจก็ออกมาแล้วว่าเป็นเพียงโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ทั้งนี้กรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ โรคติดต่อ และการกักกันโรค ถือเป็นหนึ่งในการวางแผนรับเหตุฉุกเฉินของท่าอากาศยาน ที่ต้องทำการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบความรวดเร็ว ถูกต้อง และความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวางแผน การควบคุมและสั่งการ ที่ผ่านมาท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เลือกหัวข้อดังกล่าวในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบมาแล้วหลายครั้ง จึงมั่นใจได้ว่ามาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่จะช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์นี้ทางการจีนได้สั่งปิดเมืองอู่ฮั่นยกเลิกการเดินทางของประชาชนจากเมืองอู่ฮั่นในทุกเส้นทางรวมทั้งเส้นทางบินตรงจากอู่ฮั่นมาจังหวัดเชียงใหม่สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบินถูกยกเลิกตั้งแต่ 24 ม.ค. ถึง 4 ก.พ.63น่าจะกระทบกับผู้โดยสารที่เดินทางมาก่อนหน้านี้แล้วไม่มีไฟล์ทขากลับประมาณ 300 คนซึ่งสายการบินก็จะมีการทยอยกระจายผู้โดยสารกลับไปเมืองหลักๆ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ก่อนที่จะหาเส้นทางภายในประเทศเดินทางเข้าสู่เมืองอู่ฮั่นต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น