xs
xsm
sm
md
lg

สพฐ.ห่วงวิกฤต สั่งทุกร.ร.เฝ้าระวัง "ไวรัสโคโรนา" หวั่นเด็กรับเชื้อง่าย ให้ผอ.โรงเรียนใช้ดุลพินิจปิดสถานศึกษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือด่วนทุกโรงเรียนให้เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมให้อำนาจ ผู้อำนวยการสั่งปิดสถานศึกษาได้หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรค

วันนี้ (26 ม.ค.) รายงานว่า สำาวแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04188/ว84 ลงวันที่ 26 มกราคม 2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วย สถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีนและแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย โดยเด็กจะเป็นผู้รับเชื้อได้ง่ายเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนผ่านสื่อให้เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในโรงเรียนตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้ง ดังนี้


วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

1.ดื่มน้ำอุ่น เมื่อรู้สึกกระหายน้ำ (เด็ก30-50ซีซี ,ผู้ใหญ่ 50 - 80ซีซี)

2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม

3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

4. สวมใส่หน้ากากอนามัยมืออยู่ในที่ชุมชน

5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้เช็ดหน้ แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว

6. หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สัตว์ที่ป่วย หรือตาย

7.หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่สมอด้วยน้ำและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ

8. ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน

9. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ

10. หากพบนักเรียนมีอาการไข้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพาไปพบแพทย์ หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

ทั้งนี้ หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานและส่งต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขทันทีและหากมีความจำเป็นต้องปิดโรงเรียนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน
กำลังโหลดความคิดเห็น