xs
xsm
sm
md
lg

วิสาหกิจชุมชน อสม.กาญจนบุรี และภาคีเครือข่ายเฮลั่น! หลังทราบข่าว มทร.พระนคร ได้รับอนุญาตให้ปลูกและสกัดกลั่นกัญชาเพื่อการแพทย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - กัญชาเสรีทางการแพทย์ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน อสม.กาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ขานรับนโยบายการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

ดร.อำนาจ สุนทรธรรม ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู แห่งประเทศไทย เผยว่า จากกรณีที่มีการจัดประชุมเสวนาเชิงวิชาการเมื่อวันที่ 27 ก.ค.62 ที่ผ่านมา และมีการประชุมขยายผลภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ โดยมีเครือข่ายวิสาหกิจเวชศาสตร์สมุนไพพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทย เป็นแกนกลางสำคัญในการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกว่า 35,000 คนทั่วประเทศ และพร้อมดำเนินนโยบายภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการลงนาม M0U กับทาง มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 10 ส.ค.62 ไปเป็นที่เรียบรอยแล้ว

สำหรับการดำเนินการขั้นตอนต่อไป คือ การรอใบอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม 2562) ซึ่งในส่วนของ มทร.พระนคร ได้รับการอนุมัติออกใบอนุญาตผลิต (ปลูกและสกัดกลั่น) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการยาเสพติด และคณะกรรมการ อย. แล้ว ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยหน่วยงานสำคัญที่กำกับดูแลเรื่องกัญชาทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกรอบและข้อปฏิบัติของกฎหมาย ปัจจุบันกัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง หรือเสพ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมาย ทั้งจำคุกหรือปรับ เพียงแต่กฎหมายผ่อนปรนให้สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเท่านั้น

ดังนั้น การปลูกและสกัดกลั่นกัญชาเพื่อให้ได้สารแดนนาบิไดออล (CBD) บริสุทธิ์ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี CBD เป็นสวนประกอบหลักที่ให้ค่าในระดับ ++ (บวก บวก) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม ด้วยสายพันธุ์ที่ปลูกในระบบที่ปลอดภัย ซึ่ง มทร.พระนคร ได้ปักหมุดใช้พื้นที่ ต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี เพื่อสร้างให้เป็นเขตนวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์และวิจัยพัฒนา เนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แล้วเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมาก

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ทางรัฐบาลได้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหากัญชา กัญชง กระท่อม สภาผู้แทนราษฎร โดยจะมีการจัดประชุมใหญ่ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น