xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมรื้อ?! อาคารบางส่วน “บ้านสุขาวดี” รุกล้ำที่สาธารณะริมทะเล เมืองพัทยา ระบุผิดชัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - อีก 35 วันรื้อแน่อาคารบางส่วน “บ้านสุขาวดี” รุกล้ำที่สาธารณะริมทะเล 11 ไร่ เมืองพัทยาระบุผิดชัดเจน เตรียมล้อมวัวจัดทำที่สาธารณประโยชน์


วันนี้ (7 พ.ย.) นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายพุฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง นำกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่บริเวณริมทะเล ด้านหลัง “บ้านสุขาวดี” โดยทำการติดตั้งป้ายประกาศขนาดใหญ่เป็นประกาศเมืองพัทยา

ระบุข้อความ “บริเวณนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครอง เป็นการกระทำความผิดฐานเข้ายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ต้องระวางโทษตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินที่กำหนดไว้ จึงขอให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารที่ปลูกสร้างบนที่สาธารณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

พร้อมปิดหมายคำสั่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย 1.อาคารเวทีการแสดงที่มีการก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะ แบบ ค.3 เพื่อระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามาตรา 10 วรรค 1 และมาตรา 41 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พร้อมหมายแบบ ค.4 ที่ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารหลังดังกล่าว และแบบ ค.7 หรือหมายคำสั่งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กรณีก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กระทำการโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

โดยทางเมืองพัทยาได้แจ้งความมายัง บ.เฮลท์ฟู้ด อินเตอร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด โดยให้รื้อถอนอาคารโครงเหล็ก 1 ชั้น ขนาด 18.30 x 55.30 เมตร จำนวน 1 หลัง ที่ใช้เป็นเวทีห้องครัวขนาดใหญ่ และป้ายขนาด 7X9 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 35 วัน นับแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นี้

นอกจากนี้ ยังได้ทำการปิดหมายอาคารโรงอาหารบริเวณที่ติดกับทางเดินสาธารณะติดทะเล ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและก่อสร้างอยู่ในแนวร่น 20 เมตรจากระดับน้ำทะเลสูงสุด โดยทำการปิดหมายทั้งหมด 3 หมาย คือ ค.3 เพื่อระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามาตรา 10 วรรค 1 และมาตรา 41 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พร้อมติดหมาย ค.4 ที่ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารหลังดังกล่าว และ ค.10 ให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง

โดยให้ทำการรื้อถอนอาคาร B ขนาดประมาณ 10.40 X 10.40.00 เมตร และรื้อถอนอาคาร C ขนาด 5 X 15 เมตร จำนวน 2 อาคาร ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยาได้มอบหมายให้นิติกรทำการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตามลำดับ

นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัจจุบันเมืองพัทยาประสบปัญหาน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเขตตำบลนาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จากการตรวจสอบพบว่า ที่ดินช่วงปากคลองนกยาง มีการบุกรุกในพื้นที่คลองจากประชาชน จำนวน 115 หลังคาเรือน และมีการถมดินในพื้นที่ 11 ไร่ รวมทั้งการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตมานานกว่า 20 ปีแล้ว

จึงถึงเวลาแล้วที่จะมาดำเนินการเรียกคืนที่ดินสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เมืองพัทยาสามารถทำการขุดลอกคลอง รื้อถอนอาคารบุกรุกในลำคลอง และที่ดินสาธารณะ จำนวน 11 ไร่ เพื่อเปิดช่องระบายน้ำลงสู่ทะเล จากนั้นจะมีการพัฒนาเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป หลังดำเนินการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวแล้ว

ขณะที่ในส่วนของบ้านสุขาวดีนั้น เมืองพัทยาจะต้องเร่งเอาคืนที่ดินสาธารณะกลับคืนมาให้ได้ จึงร่วมกับหลายส่วนงานเข้าทำการตรวจสอบรังวัดที่ดิน ดูแนวเขต ภาพถ่ายทางอากาศ และการตรวจสอบโดยละเอียด กระทั่งทราบว่ากรณีของอาคารเหล่านี้บุกรุกที่สาธารณะจริง และเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้ว

ดังนั้น การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร เพื่อให้เจ้าของอาคารทำการรื้อถอนที่ก่อสร้างรุกล้ำบนที่ดินสาธารณะ จากนั้นเมืองพัทยาจะทำการล้อมรั้ว พร้อมปักหมุดแนวเขตแนวที่ดินสาธารณะ ซึ่งกำลังเสนอจัดทำเป็น น.ส.ร.ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากติดหมายคำสั่งไปแล้วยังคงพบว่ามีการฝ่าฝืนคำสั่ง เจ้าหน้าที่ก็พร้อมจะดำเนินคดีในข้อหาทำลายเอกสารและทรัพย์สินทางราชการ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดแต่ยังไม่ดำเนินการใดๆ เมืองพัทยาจะเข้าทำการรื้อถอนเองในทันที

ส่วนกรณีที่เมืองพัทยาเสนอเรื่องไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ให้รับเรื่องเป็นคดี เพื่อดำเนินการทางกฎหมายอาญาในข้อหาบุกรุกที่สาธารณะนั้น ปัจจุบันยังไม่มีการพิจารณา แต่จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก่อนนำเรื่องไปเสนอเพื่อพิจารณารับเข้าสู่กระบวนการต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น