xs
xsm
sm
md
lg

ม.บูรพา จัดกิจกรรมครบรอบ 63 ปี และโครงการเดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา เพื่อ รพ.ม.บูรพา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวศรีราชา -ม.บูรพา ร่วมสมาคมศิษย์เก่า ม.บูรพา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 63 ปี และโครงการเดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันนี้ (15 มิ.ย.) รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 63 ปี และโครงการเดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.รัชนี ชังชู อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะประธานโครงการฯ อาจารย์เสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ร่วมในการแถลงข่าว ณ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี

รศ.ดร.วัชรินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย 63 ปี ในวันที่ 8 ก.ค.2561 ซึ่งทุกปีมหาวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมที่ปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณี คือ กิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข และมหาวิทยาลัยบูรพา และการทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ รวมทั้งตักบาตรอาหารแห้ง ซึ่งในปีนี้ยังมีพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 และพิธีมอบโล่สมนาคุณผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย พิธีมอบเข็มผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี 2561

“ในปีนี้นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยบูรพา ยังร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า จัดโครงการเดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา หาทุนก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สามารถรองรับการให้บริการทางการแพทย์แก่สังคม ชุมชน และบุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

โดยกำหนดกิจกรรมแบ่งออกเป็น วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. วิ่งระยะทาง 5 กม. และเดิน-วิ่ง Fun Run ระยะทาง 3 กม. ซึ่งตั้งเป้าไว้ จำนวน 2,000 คน แต่มีผู้สนใจสมัครจำนวนมาก จึงต้องรับเพิ่มเป็น 3,000 คน

ดร.รัชนี ชังชู อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ประธานคณะกรรมการจัดงาน เผยเพิ่มเติมว่า กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. วิ่งระยะทาง 5 กม. เดิน-วิ่ง Fun Run 3 กม. แบ่งกลุ่มอายุในการแข่งขันออกเป็น ชาย-หญิง อายุ 15-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยทุกประเภทจะมีค่าสมัครคนละ 500 บาท ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อ และเบอร์วิ่งในวันที่ 7 ก.ค.2561 ณ อาคารหอประชุมธำรงบัวศรี ชั้น 1 โดยเสื้อจะมี 2 แบบ คือ แบบมีแขน และแบบแขนกุด

สำหรับรางวัลและเหรียญที่ระลึกวิ่งระยะทาง 10.5 กม. มีรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ถ้วยรางวัลประเภท ชาย-หญิง ประเภทละ 15 รางวัล วิ่งระยะทาง 5 กม. มีรางวัลที่ 1 และที่ 2 ถ้วยรางวัลประเภท ชาย-หญิง ประเภทละ 10 รางวัล และถ้วยรางวัลพิเศษ 4 รางวัล รวมทั้งสิ้น 54 ถ้วยรางวัล ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกคนยังได้รับเหรียญที่ระลึกอีกด้วย

สำหรับเส้นทาง เดิน-วิ่ง ระยะทาง 10.5 กม. เริ่มจากสนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไป-กลับ โรงแรม S2 บางแสน วิ่งระยะทาง 5 กม. เริ่มจากสนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไป-กลับ วงเวียนบางแสน และเดินวิ่ง ระยะทาง 3 กม. ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

โดยกำหนดการ “เดิน-วิ่ง” เกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มพิธีเปิดการแข่งขันเวลา 04.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 05.00 น. และมอบรางวัลในเวลา 07.00 น.

ด้าน อาจารย์เสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เผยว่า เนื่องจากในปีนี้มีกิจกรรม เดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข จึงได้ขยับกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข โดยจะปล่อยตัวนักวิ่งจากเชิงเขาสามมุข มายังมหาวิทยาลัยบูรพา ในเวลา 05:30 น. โดยจะมีรถบัสรับนักวิ่งจากมหาวิทยาลัยบูรพา ไปส่งเชิงเขาสามมุข ซึ่งเป็นจุดสตาร์ท ตั้งแต่เวลา 03.30 น. คาดว่าผู้เข้าวิ่งประเพณีเขาสามมุขในปีนี้จะมีมากกว่า 1,000 คน

ขณะที่รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เผยว่า ในโอกาสครบรอบ 63 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในการนำเสนอภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์อันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพา ทำให้เป็นที่รู้จัก และจดจำได้ง่าย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายวสันต์ บุญสมทบ ชื่อผลงาน บูโค่และเพื่อน (Bu Co) รางวัลชมเชย 3รางวัล คือ น.ส.ณัฐชมธร จังพัฒนวงศ์ ชื่อผลงาน มะบู (Mabuu) นายชัชชล วรรณศิริ ชื่อผลงาน น้องพลิ้ว (Priw) และนายภานุวัฒน์ เสงี่ยม ชื่อผลงาน พี่สุข น้องแสน (Suk, Sand)Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น